دلال فرهنگی را بشناسید!

تجربیات تحقق 8✍️
#دلال_فرهنگی
این موجودات فعال و پر جنب و جوش کارشان واسطه گری بین کلونی قدرت،پول واعتبار و فعالیت فرهنگی پیشگام است.
این طرف یک عده جوان مخلص و خوش فکر شهرستانی آن طرف غالبا یک بچه زرنگ تهرونی 🙊
این گونه از فرهنگی کاران خیلی خوب کارهای دیگران را جزء کارهای خودشان و ثمره تلاششان می شمارند.
در بعضی اوقات دیده شده حتی خود تیم اصلی موسسه فرهنگی را ندیده اند و بجزء چند برگه گزارش از آن اطلاعی ندارند ولی برای جلسه بافلان مدیر کلان،طوری آنرا ارائه داده که مسئولین موسسه هنوز فکشان بر زمین است🤔 ساختن کوه ازکاه،بیشترین توانمندیشان می باشد.

این دسته تا جایی پیش می روند که شاید دیده باشید گزارش خودت را به خودت می دهند ولی با کیفیت دالبی🗣
عمدتا خوشحال هستند و مسرور چون همیشه جوانانی هستند کم رو و کم ارتباط که کارشان به این دلالان گره خورده...
بدترین گونه از دلالان فرهنگی آقازاده ها هستند که متوهم اند وفکر می کنند همین که با آنها درارتباطی خیلی خوشحالی😭

این دلالان بعضی وقتها کارشناسان و مدیران میانی ارگانها هستند که برای خوش خدمتی این موسسات را معرفی ومعطل مدیران کلان می کنند.😡
فکرنکنید که دلال فرهنگی مدیریت بلد نیست دلال فرهنگی یک مدیر بی مسئله و بی دغدغه است که خودش هیچ اقدام میدانی و #تحققی ندارد
او درصد میگیرد(حداقل ده درصد)یا بجای درصد گزارشتان را میدهد.
البته شما چاره ای ندارید چون اگر اونبود کارتان در جمع کوچکتان می ماند..شماهم که بدون سرمایه رشدی نمی کردید پس مجبورید...میفهمی مجبور...😔
واسطه گران فرهنگی ذائقه مدیران کلان،اولویتها وضرورتها را خوب می شناسند.این افراد بیشتر جبهه،ستاد وقرارگاه می زنند وراههای چندساله را چندشبه طی می کنند.
اشکالش همین است گزارش که #متورم می شود مدیران #متوهم

دلال فرهنگی مرایاد شکیب در سریال باران می اندازد.
از ستاد قرارگاه وجبهه اگر #اهل #تحقق نباشند چیزی جزء #تخیل صادر نمی شود.
#مردم منتظر کار #علی_الارض هستند نه علی السماء
کمی به فکر #تحقق واقعی باشیم نه واسطه گری.

عضویت در کانال اندیشه تحقق:
@ANDISHEYETAHAGHOGH