یقه بقیه قوا را هم بگیرید!

بسم الله الهادی 

واقعا #اولویت ما کدام است؟

قطعا #عدالت اهمیت زیادی دارد و اساس شکل گیری جامعه است اما برایم سوال است که چرا #یکدفعه مسئله اصلی منافقین و معاندین و برخی دلسوزان داخلی و جریان احمدی نژاد شده عدالت قضایی! 

در این اوضاع که دولت افسار اداره جامعه را رها کرده و معیشت مردم روز به روز با مشکل بیشتری مواجه میشود، #عدالتخواهان انقلاب اسلامی صرفاً یقه قوه قضائیه را می گیرند!

بماند که عزم جدی اصلاح در قوه قضائیه کمرنگ است اما به تعبیر امیرالمومنین گاها افراد سخن حق را با اراده باطل بیان میکنند! 

نمی دانم #پشت_پرده سخن حضرات به اصطلاح دلسوز نظام از بیان مسئله عدالت قضایی چیست؟!

🆔 @Jabbarpur