آلودگی هوا را هم سیاسی تفسیر می‌کنند

 #آلودگی_هوا در دوران احمدی‌نژاد و قالیباف ناشی از اشکالات مدیریت شهری و در دوران روحانی و نجفی از پیامدهای طبیعی توپوگرافی فلات ایران است. 
 
@AAAZAAAD