محمدجواد نیک‌روش فرمانده جدید بسیج دانشجویی کشور

آقای دکتر محمدجواد #نیک_روش مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور شد.
بخشی از هیجان‌انگیزترین دوره دانشجویی من، سردبیری ماهنامه #حیات بود؛ نشریه بسیج دانشگاه امام صادق که مدیر مسئولش، فرمانده وقت بسیج دانشگاه، همین آقای نیک‌روش بود. عمده موفقیت‌های آن سال هم مدیون ایشان است. همان سال رهبری از ایشان تقدیر کردند و از بسیج دانشجویی دانشگاه تقدیر شد.
او جوان، مؤمن، انقلابی، دغدغه‌مند، جسور و همین‌طور زیرک، باانگیزه، عاقل، منعطف و... است. امید که در سازمان بسیج دانشجویی هم بتواند منشأ برکات فراوان شود.