حماسه
 
حماسه

در یک نظرسنجی فراگیر، روز گذشته از مردم سراسر کشور پرسیده شد که «اگر نامزد اول شما، انصراف دهد، کاندیدای دوم‌تان چه کسی خواهد بود؟» و نتیجه این نظرسنجی با یک مقایسه آماری منتشر شد.

در این نظرسنجی که افزون بر 15 هزار نفر مورد پرسش قرار گرفته‌اند، نشان داده شده است که مثلا در صورت انصراف آقای علی‌اکبر ولایتی، بیشترین رای وی31.9 درصد به آقای محمدباقر قالیباف انتقال یافته و پس از آن به ترتیب 25.8 درصد به آقای سعید جلیلی،15.3درصد به آقای محسن رضایی و11.6درصد به آقای حسن روحانی منتقل خواهد شد.

 

ردیف

انتخاب دوم

انتخاب اول

جمع

جلیلی

رضایی

روحانی

غرضی

قالیباف

ولایتی

  1.  

جلیلی

 

11.3

6.4

7.8

22

25.8

11.5

  1.  

رضایی

15.1

 

21.8

26

19.3

15.3

14.1

  1.  

روحانی

8.1

21.9

 

22.8

15.2

11.6

10.3

  1.  

غرضی

2.8

4.7

5.1

 

2.2

2.4

3

  1.  

قالیباف

35.2

29.5

21.3

12.8

 

31.9

18.1

  1.  

ولایتی

28

14.6

13

16

24.9

 

15.5

  1.  

هنوز تصمیم نگرفتم

3.3

3.5

4.8

5

4.1

3.6

4.7

  1.  

هیچ‌کدام

3.9

8.6

14.3

5

6.8

4.8

7.5

  1.  

شرکت نمی‌کنم

1.4

2.5

9.9

1.4

2

1.8

15.3

جمع

100

100

100

100

100

100

100

 

نکته جالب‌ توجه دیگر اینکه در این نظرسنجی، طرح پرسشی مقایسه‌ای درباره دوقطبی‌های احتمالی مرحله دوم انتخابات است؛ در دوقطبی قالیباف-روحانی، قالیباف 47.3 درصد آرا و روحانی 35.2درصد آرا را به دست می‌آورند. در دوقطبی جلیلی-روحانی نیز، جلیلی 36.8 و روحانی 41.6 درصد آرا را کسب می‌کنند و نهایتا در دوقطبی قالیباف-جلیلی نیز، قالیباف 50.7 و جلیلی 26.3 درصد رای می‌آورد.

 
مرجع / مـهـر

[چهارشنبه 22 خرداد 1392 ]  [08:12 ب.ظ]  [علی فنودی]