نامگذاری سال 92 از سوی مقام معظم رهبری به نام «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»می‌تواند از جهات گوناگون قابل توجه باشد.

انتخابات به عنوان نماد اتحاد و نیز خلق یک حماسه در سال جاری مهم‌ترین دلیل نامگذاری این سال با عنوان حماسه سیاسی بود.

مقاومت در برابر تحریم‌ها که نیازمند یک عزم ملی برای تبدیل این مقاومت به یک حماسه ونیز رسیدن به افق‌های روشن آینده است، نیز دلیل نامگذاری این سال با عنوان حماسه اقتصادی بود.


[جمعه 13 اردیبهشت 1392 ]  [04:26 ب.ظ]  [خادم الزهرا]