امام خمینی (ره): اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.

----------------------------------------------

هاشمی رفسنجانی: ما با اسرائیل سر جنگ نداریم!


[سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 ]  [09:34 ق.ظ]  [خادم الزهرا]