انتخابات 92

کتابچه انتخاباتی

مسابقه با جایزه
نوشته شده توسط الهام ا در ساعت 10:34 ب.ظ

هر روز یک کارت شارژ 2000تومانی

درصورت جوابهای خوب جوایز بیشتر می شود

سوال مسابقه 13خرداد

به نظر شما رییس جمهور اصلح کیست؟


»