انتخابات 92

کتابچه انتخاباتی

مسابقه شماره 2
نوشته شده توسط الهام ا در ساعت 08:26 ب.ظ

شما می توانید در هر دو مسابقه شرکت کنید

برای مسابقه شماره 1 تا ساعت 22امشب زمان

دارید

اما مسابقه شماره 2 از ساعت 20 روز 13 شروع میشه

سوال مسابقه شماره 2

مهمترین درخواست شما از رییس جمهور آینده چیست

 

حتما ایمیل خود را ذکر کنید برنده فردا مشخص شده و فردا به ایمیلشون ارسال میشه


»