تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:44 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﻪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ !

ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ , ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ; ﭘﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮔﻠﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺁﺭﻭﻣﺶ ﮐﻨﯽ ; ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ, ﭘﺎﺩﺯﻫﺮﺷﻮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻥ

 

ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻧﺒﺮﯾﺪ :

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﯾﺎﺭﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

 

ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﮕﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ

ﺯﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﻭﻓﺎﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ

ﺩﻭﺳﺖ ﺭﺍﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻼﻣﺶ

ﻋﺎﺷﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺻﺒﺮﺵ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ

ﻣﺎﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ

ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ

ﺩﻝ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ !

 

ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺍ " ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ
ﺍﻣﯿﺪ
ﺍﺻﺎﻟﺖ
ﺍﺩﺏ

 

ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺱ "
ﺳﻌﺎﺩﺕ
ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:44 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

یادت باشه...
انسان هايي هستند که ديوار بلندت را مي بينند
ولي به دنبال همان يک آجر لق ميان ديوارت هستند که ،
تو را فرو بريزند ...!
تا تو را انکار کنند ...!
تا از رويت رد شوند ...!

 

مراقب باش...
دست روزگار هلت ميدهد ؛
ولي قرار نيست تو بيفتي ،
اگر بي تاب نباشي و خودت را به آسمان گره زده باشي ،
اوج مي گيري ...
به همين سادگي ...

 

پس...
تو خوب باش ،
حتي اگر آدم هاي اطرافت خوب نيستند ،

 

تو خوب باش ،
حتي اگر همه از خوبي هايت سو استفاده کردند
تو خوب باش ،
حتي اگر جواب خوبي هايت را با بدي دادند ،
💖تو خوب باش....💖

 

⭐⭐⭐ آرامش، آن است كه بداني: در هر گام، دست تو در دست خداست.⭐⭐⭐

⭐⭐⭐آرامش در قلبي است كه در تصرف خداست.⭐⭐⭐

⭐⭐⭐ آنكه به خداوند تكيه دارد، هميشه در آرامش است، با خويشتن و با جهان.⭐⭐⭐

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:43 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖


 

زن فقیری که خانواده کوچکی داشت، با یک برنامه رادیویی تماس گرفت و از خدا درخواست کمک کرد.
مرد بی ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد، تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد. آدرس او را به دست آورد و به منشی اش دستور داد مقدار زیادی مواد خوراکی بخرد و برای زن ببرد. ضمنا به او گفت:
وقتی آن زن از تو پرسید چه کسی این غذا را فرستاده، بگو کار شیطان است.
وقتی منشی به خانه زن رسید، زن خیلی خوشحال و شکرگزار شد و غذاها را به داخل خانه کوچکش برد. منشی از او پرسید: نمی خواهی بدانی چه کسی غذا را فرستاده؟ زن جواب داد:
نه، مهم نیست.

⚡وقتی خدا امر کند، حتی شیطان هم فرمان می برد.⚡

 

🐜🐜🐜
شخصی به قصد تحقیر کردن،

 

""مورچه ای ""را با انگشت فشار داد.

 

مورچه خندید و گفت: ای انسان مغرور نباش!

 

که تو در قبرت برای من وعده غذایی بیش نیستی. 🐜🐜🐜

 

⭐""** در اوج قدرت مرد باش **"" ⭐

 


💕امیدوارم جمعه ای پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
برای تعجیل درفرج آقا 💖امام زمان(عج)💖صلوات


💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:41 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

شهادت امام موسی کاظم(ع)🌺ابولحسن اول 🌺امین 🌺صابر🌺 کاظم 🌺صالح 🌺عالم🌺باب الحوائج🌺را به همه شما دوستان گلم تسلیت عرض میکنم
یاد پهلو شکسته افتادی
در نمازِ نشسته ی آخر

حرف تو بین هق هق ات این بود:
السلام و علیک یا مادر ..

 

خود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ است

 

خود را به خدا بسپار، چون اوست که بی رنگ است چون وادی عشق است او، چون دور ز نیرنگ است

 

خود را به خدا بسپار ، آن لحظه که تنهایی آن لحظه که دل دارد ،از تو طلب یاری

 

خود را به خدا بسپار ، همراه سراسر اوست دیگر تو چه میخواهی ؟! بهر طلبت از دوست

 

خود را به خدا بسپار، آن لحظه که گریانی آن لحظه که از غمها ، بی تابی و حیرانی

 

خود را به خدا بسپار، چون اوست نوازشگر چون ناز تو میخواهد ، او را ز درون بنگر

 

خود را به خدا بسپار ، وقتی که تن ات سرد است وقتی که دل از دنیا ، ونامردان وریاکارانش آمیخته ی درد است

 


💕ااامیدوارم روزی پر از شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:40 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

خدابا مگذار دعا کنم که مرا از دشواریها وخطرهای زندگی مصون داری

 

بلکه دعا کنم که در رویارویی با انها بی باک وشجاع باشم

 

مگذار از تو بخواهم که درد مرا تسکین دهی

 

بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخش

 

آمین........

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:39 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

فرمایشات عرشی ابوالفضائل حسن حسن زاده آملی

 

ای انسان: تو عرشی هستی، خودت را فراموش نکن.

 

ای انسان: تو آسمانی هستی، خودت را زمینی نکن. .

 

ای انسان: تو ملکوتی هستی، خودت را ناسوتی نکن.

 

ای انسان: تو الهی هستی، خودت را مادی نکن.

 

ای انسان: تو بالایی هستی، خودت را زمینی نکن.

 

ای انسان: تو آنسویی هستی، خودت را این سویی نکن.

 

ای انسان: تو نورانی هستی، خودت را ظلمانی نکن .

 

ای انسان: تو عبد خدا هستی، عبد مخلوق نباش.

 

ای انسان: تو باید به خدا برسی و خدایی شوی، خودت را خاکی نکن.

 

خلاصه: تو انسان هستی، خودت را حیوانی نکن.

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:38 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

همیشه میشه تموم کرد
فقط بعضی اوقات دیگه نمیشه دوباره شروع کرد...

 

مواظب همدیگه باشیم !

از یه جایی بــه بعد...............دیگه بزرگ نمیشیم؛ پـیــــــــــر میشیم

 

از یه جایی بــه بعد............. دیگه خسته نمیشیم؛ می بُــــــــــــرّیم

از یه جایی بــه بعد..........دیـگه تــکراری نیستیم؛ زیـــــــــــادی هستــــــــیم...!!

 

پس قدر خودتون ، خانواده تون ، دوستانمونو، زندگيمونو و کلأ حضور خوشرنگ مون رو تو صفحهء دفتر خلقت بدونيم...و الا... محبت تجارت پایاپای نیست٫
چرتکه نیندازیم که من چه کردم وتودرمقابل چه کردی!

 

بیشمار محبت کنیم.
حتی اگربهردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود.

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:37 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

رسیده سن حضورت به سن نوح، اما

شمار مردم کشتی نکرده تغییری

هزار جمعه ی بی تو گذشته از عمرم

هزار سال پیاپی دچار تأخیری

شبیه کودک زاری شدم که در بازار ...

تو دست گمشده ها را مگر نمی گیری ؟ .

 

من مثل تو و تو مثل من چشم به راه

ما چشم به راه مردی از کوچه ماه

بگذار دوباره جمعه را صرف کنم

ندبه

گریه

عهد

فرج

...

باز گناه

 

موعود خدا مرد خطر می خواهد

آری، سفر عشق جگر می خواهد

ای جمعیت میلیونی عصر ظهور

او سیصد و سیزده نفر می خواهد

 


💕امیدوارم روز جمعه ای پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕

🌹🌹🌹برای تعجیل درظهور آقا مهدی موعود(عج) صلوات🌹🌹🌹
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:36 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

صبح یعنى صراحت ابراز عشق، .

 

به آنهایی که دوستشان داریم..

 

امروز همه را دوست بدار..

 

ببخش..

 

ایمان داشته باش..

 

ترسها را بیرون بریز..

 

خدا را صدا بزن..

 

امروز روز موفقیت توست به شرط خندیدنت..

 

بخند…

 

تو در آغوش خدایى….

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:36 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

دل من خسته شده ، ناز کشیدن بلدی ؟!
روی لبخند غمش ، ساز کشیدن بلدی ؟!

 

مبری یاد مرا، خاطره ها را نکُشی !
طرح چشمان مرا باز کشیدن بلدی ؟!

 

غزلی باز بخوان عاشقی از یادم رفت
از زبان دل من ،راز کشیدن بلدی ؟!

 

پَرو بالی دگرم نیست ،قفس جایم بود
تو هنوز هم پَر پرواز کشیدن بلدی ؟!

 

دفتر عشق من آغشته شدازخاطره ها
چهره ی عاشق طناز کشیدن بلدی؟!

 

دل من غرق تمنــــای وصال توشده
نقش یک عاشق طناز کشیدن بلدی؟!

 

غرق دریـــا شد ه ام قایق توجادارد؟
لنگر عشق بگو باز کشیــدن بلــدی؟!

 

نــاز کن نـــاز که این کـار تــواست
ای خدا راست بگو ناز کشیدن بلدی؟!

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:35 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

صبح یعنی یه سلام آبی، که بوی زندگی بده

 

صبح یعنی؛ مهر خورشید خانوم توی آسمون!

 

یعنی؛ امید برای یه شروع قشنگ! .

 

صبح یعنی؛ یه معجزه!

 

یعنی؛ یه ایمان دوباره به قدرت خدای با سلیقمون، که چقدر خوشگل به هستی نظم داده!

 

درودوسپاس

 

صبحتون پر از شروع اتفاقای قشنگ و زيبا

 


💕امیدوارم هفته ای پراز شادی وامید به خدا و عشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:34 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

💓میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب(ع)، مبارک باد . . .💓

 

میلاد مرتضی اسدالله حیدر است

 

جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است .

 

زوجی برای فاطمه حق آفریده است

 

این زادروز همسر زهرای اطهر است

 

سرچشمه ی عشق با علی آمده است

 

گل کرده بهشت تا علی آمده است

 

شد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)

 

کز کعبه صدای یا علی آمده است

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید وعشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:34 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

💓امیر المومنین علیه السلام می فرماید💓

 

پس در این چند روز که زنده اید، گذشته را جبران کنید و خود را به شکیبایی ورزیدن و سختی دیدن خوی دهید. که این روزها برابر روزهایی که در غفلت بودید و خود را مشغول داشتید و پند نگرفته اید اندک است.

 

چشم که می گشایی، به تو لبخند می زند زندگی.

 

طلوعی دوباره است؛ فرصتی دوباره برای شکفتن.

 

ثانیه های شب، قطار قطار صف کشیده اند به استقبال بیداری تو.

 

نسیم، چشم به در حلقه کرده است تا قدم به خیابان بگذاری.

 

برخیز! شکوفه ها منتظرند.

 

مسابقه عشق است در شهر؛ نقشه گنج روزی حلال را بخوان!

 

در شیار دست هایت، طلای نعمت را پای دیوارها چال کرده اند؟

 


💕امیدوارم روزی پراز شادی وامید وعشق در کنار آنهایی که دوستشان دارید داشته باشید💕
💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:33 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖


 

⭐امام علی علیه السلام⭐

 

مراقب افکارت باش که گفتارت می‌شود،
مراقب گفتارت باش که رفتارت می‌شود،
مراقب رفتارت باش که عادتت می‌شود،
مراقب عادتت باش که شخصیتت می‌شود،
مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می‌شود.

 

ناگهان یک صبح زیبا آسمان گل کرده بود
خاک تا هفت آسمان ، بغض تغزل کرده بود
هر فرشته ، تا بیایی ، ای معمایی ترین!
بال های خویش را دست توسل کرده بود

 💗میـلاد حضرت علی (ع) بر همه مردان واقعی مبارک باد ❤
💕امیدوارم روزی سرشار از شادی وامید عشق در پناه ایزد منان واشته باشید💕
💞یا علی💞
💓التماس دعا💓
💖Lovermohamad💘
❤💚❤💚❤💚❤

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:32 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبح بخیر دوستان گل💖

 

💚دل های مؤمنین که به هم وصل می‌شود، آب کُر است. وقتی به علــی علیه السّلام متّصل شد، به دریا وصل شده است…شخصِ تنها ، آب قلیل است و در تماس با نجاست نجس می شود ، ولی آب کُر نه تنها نجس نمی شود ، بلکه متنجس را هم پاک می کند.”💚

 

هر چه غیر خداست را از دل بیرون کن. در “الا”، تشدید را محکم ادا کن، تا اگر چیزی باقی مانده، از ریشه کنده شود و وجودت پاک شود. آن گاه “الله”را بگو همه ی دلت را تصرف کند.

 

💞امیدوارم روزی سرشار از شادی وامید وعشق در پناه ایزدمنان داشته باشید 💞

💖Lovermohamad💘
🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:28 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖سلام صبحتون بخیر دوستان گل💖

 

قابل توجه آنهایی که از ساز مخالف و باد مخالف و جریان ناموافق زندگی می نالند و ناامیدند :

 

" باد بادک زمانی اوج میگیرد که با باد مخالف روبرو شود ... "

 

تو میتوانی ، کافیست اراده و تلاش کنی ،

 

امید به خدا با ماست ...

 

💞امیدوارم روزی سرشار از شادی وامید وعشق در پناه ایزد منان داشته باشید💞
💖Lovermohamad💘
💐💐💐💐💐💐💐

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 08:04 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

💖آهنگ زندگی💖

 

"ﺁﻫﻨﮓ" ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ، ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﯼ !...

 

ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻓﻬﻤﻴﺪ،
ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ "ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ" ﺯﻧﺪﮔﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ...
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ ، ﻣﯽ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ...
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ " ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ" ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ !...

 

ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ "ﺑﻨﻮﺍﺯﯼ"
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ " ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ" ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﯼ !...
ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ " ﺩﺳﺖ" ﺑﺰﻧﯽ !!
👏❤️👏❤️👏❤️👏

 

طوري بخند..
که حتي تقدیر شکستش را بپذیرد، طوري عشق بورز...
که حتي تنفر راهش را بگیرد و برود...
و طوري خوب زندگی کن...
که حتي مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود...!
این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن.....
می دانی روزها بالاخره به شب می رسند. تو شب از گذشت روزت راضی باش.....

 


💖Lovermohamad💘
💗💚❤💗💚❤💗

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 04:57 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

درس اخلاق مقام معظم رهبری از شبکه یک سیما

 

بخش چهارم شرح احادیث اخلاقی با بیان حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۳۲ قسمت به روی آنتن صداوسیما خواهد رفت
بقیه در ادامه

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 04:57 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

جشن رجبیه در ایتالیا +عکس

 

به مناسبت ایام مبارک رجبیه و میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی(ع) مجلس جشنی در تورینوی ایتالیا برگزار شد.
بقیه در ادامه

نظرات 0
تاريخ : پنج شنبه 31 اردیبهشت 1394  | 02:21 ق.ظ | نویسنده : LoverMohamad

 

مانع ازدواج دخترم هستم

 

پاک نیت گفت: در سریال «شهرزاد» نقش پدر شخصیت شهرزاد( ترانه علیدوستی) را بازی می‌کنم که مانع ازدواج دخترش است
بقيه در ادامه

نظرات 0

تعداد کل صفحات : 29 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >