| وب سایت تخصصی نماز | آغاز شد این دفتر برای کسانی که میخواهند محبوب خدا شوند ....قربه الی الله .... برای محبوب شدن نزد خدا چند قدم بیشتر فاصله نداریم .... یاعلی « ارزنـــده تـرین گــوهر مصـود نـــماز است / زیبنــده تـرین هــدیه معبـود نـــماز است / ای دوست بگـو تـا همـه ی خـلق بداننـد / مقصود حق از خلقت موجود نـماز است. »
 
89 - تعليم تسبيح به فرزندان
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

پيامبر اسلام بهترين درس را به دخترش زهرا عليها السلام آموخت كه عبارت از تسبيح باشد و از آن زمان تا زمان ما ميليون ها انسان در تعقيبات نماز خود آن تسبيح را مىخوانند. از پيشگاه خداوند به احترام تسبيح كوثر خدا عرض حاجت مىكنند و رفع مشكلات در زندگى و موفقيت را خواهانند.

در كتاب قرب الاسناد از امام صادق عليه السلام آمده است :

ما به فرزندان و كودكان خود امر مىكنيم تسبيحات فاطمه زهرا عليها السلام را بخوانند همانگونه كه آنان را امر به نماز مىكنيم تو نيز (خطاب به اباهارون) خود را بر اين امر وادار كن كه هر بنده اى آن را نخواند به بدبختى مىافتد. (62):: ادامه مطلب
90 - تسبيح به حالت حضور قلب طولانى
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

شيخ قاسم على بن هلال جزائرى تسبيح حضرت زهرا عليها السلام را زياده بر يك ساعت طول مىداد؛ زيرا هر لفظى از اذكار تسبيح را كه بر زبان جارى مىكرد، به همراه آن اشك هايش سرازير مىشد. (63):: ادامه مطلب

از حضرت امام على عليه السلام نقل شده است كه فرمود:

فاطمه زهرا عزيزترين عزيزان رسول خدا صلّى الله عليه و آله در خانه من بود، اين بانو آن قدر با آسياب آرد كرد تا دست هايش پينه بست و آن قدر از چاه آب كشيد كه اثر آن بر سينه اش باقى مانده بود و به اندازه اى خانه را روبيد تا اين كه لباسهايش غبارآلود شد. و آن قدر زير ديگ آتش برافروخت تا لباسش كثيف و گردآلود گرديد و به همين علت به سختى و زحمت افتاد، روزى شنيديم غلام چندى خدمت پيامبر صلّى الله عليه و آله آوردند به فاطمه گفتم: وقتى خدمت پدر خود رفتى از وى خادمى را بخواه تا در كارها مددكار باشد و از اين همه رنج و محنت آسوده شوى.

پس فاطمه زهرا خدمت رسول خدا رفت، ملاحظه كرد كه گروهى با ايشان مشغول بحث و گفتگو هستند، لذا بدون اين كه با پدر سخنى بگويد به خاطر شرم و حيا بازگشت. على عليه السلام فرمود: چون رسول خدا مىدانست كه فاطمه زهرا براى حاجت نيازى مراجعه كرده است، لذا خود به منزل ما آمد، حضرت فرمود: فاطمه جان! براى چه منظورى به سوى من آمدى و دو مرتبه سوال فرمود و فاطمه ساكت بود، على عليه السلام مىگويد: عرض كردم: اى رسول خدا من علت را براى شما ذكر مىنمايم. فاطمه آن قدر سنگ آسياب را چرخانده كه دستش پينه بسته و آن قدر آب كشيده كه بر سينه اش اثر آن باقى مانده و آن قدر خانه را جاروب كرده كه لباسش خاك آلود شده و آن قدر آتش در زير ديگ افروخته كه پيراهن او كثيف شده و بوى دود گرفته. شنيديم كه غلامان و خادمان چندى را خدمت شما آوردند، به وى گفتم: به سراغ پدر خود رفته از ايشان خدمتكارى بخواه تا تو را مساعدت نمايد.

رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرمود: شما را از مطلبى آگاه كنم كه بهتر است براى شما از خادمى كه سوال كرديد، وقتى از خواب برخاستيد (در بعضى روايات است وقتى به رختخواب رفتيد) سى و چهار بار الله اكبر و سى و سه بار سبحان الله و سى و سه بار الحمدلله بگوييد آن بتهر است براى شما از خادم كه خدمت شما را بكند. (61):: ادامه مطلب
87 - نماز براى رفع تب
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

محمد بن ابى الحسن الصفار گفت: وارد شدم بر حضرت صادق عليه السلام و حال آن كه تب داشتم، حضرت از من احوال پرسيد، فرمود: چه شده است كه من تو را ضعيف مىبينم.

عرض كردم: قربانت گردم! تب شديد دارم.

حضرت فرمود: هرگاه يكى از شماها تبدار شد به تنهايى داخل خانه شود و دو ركعت نماز بخواند و صورت راست خود را بر زمين بگذارد و ده بار بگويد: يا فاطمة! بنت محمد استشفع بك الى الله فيما نزل بى؛ اى فاطمه! دختر محمد صلّى الله عليه و آله از اين عارضه تو را نزد خدا شفيع قرار مىدهم و از تو شفاعت مىجويم، ان شاء الله شفا خواهيد يافت.:: ادامه مطلب
86 - نماز عارفانه زهرا سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

آن شب نماز جماعت كه پايان يافت، رسول خدا صلى الله عليه وآله رو به على عليه السلام كرد و فرمود: على جان! امشب به ميهمانى تو مىآيم. حضرت شرم كرد كه بگويد در خانه چيزى نداريم كه از شما پذيرايى كنم. تنها در پاسخ پيامبر صلّى الله عليه و آله عرض كرد: اى رسول خدا صلّى الله عليه و آله! آمدن شما به خانه ما موجب ارجمندى و بزرگوارى ماست.

سپس برخاست و به خانه آمد و به فاطمه زهرا عليها السلام گفت: اى پاره تن رسول! امشب پيامبر خدا به خانه ما مىآيد و در خانه چيزى نيست.

هنوز على عليه السلام در اين سخن بود كه رسول اكرم صلّى الله عليه و آله تشريف آوردند. فاطمه اطهر عليها السلام برخاست و به اتاقى ديگر رفت و دو ركعت نماز گزارد، در ركعت اول، سوره فاتحة الكتاب - حمد - و سوره الم سجده را خواند و در ركعت دوم فاتحه و سوره انعام را قرائت كرد. چون سلام نماز را گفت، صورت مباركش را بر زمين نهاد و عرض كرد: پروردگارا! به حق محمد و آل محمد صلّى الله عليه و آله براى ما طعامى بفرست تا تناول كنيم و تو را بيشتر شكرگزار باشيم.

زهراى مرضيه عليها السلام چون سر از زمين برداشت، بوى طعام به مشامش رسيد، نگاه كرد، ديد ظرف بزرگى از غذا نزد او حاضر شده است، غذايى پر از گوشت كه خداى مهربان از بهشت فرستاده بود و فاطمه زهرا عليها السلام تاكنون مانند آن را نديده بود، حضرت آن را برداشت، خدمت ميهمان عزيزش برده، بر زمين گذاشت.

آن گاه رسول خدا صلّى الله عليه و آله، على مرتضى عليه السلام، فاطمه زهرا عليها السلام و حسن و حسين عليهم السلام - كه سلام و درود خدا بر آنان باد - گرد هم آمدند و آن طعام بهشتى را تناول كردند.(60):: ادامه مطلب
85 - نماز حاجت زهرا سلام الله عليها
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

در كتاب اربعين روايت شده كه: وقتى از اوقات حسنين عليهم السلام چيزى نخورده بودند، از گرسنگى بى تاب شده از مادر مطالبه طعام مىنمودند و در خانه فاطمه خوردنى يافت نمى شد. آن مستوره هر دم ايشان را به بهانه اى تسلى مىداد، تا به حدى كه فاطمه طاهره دلگير گرديد بر ضعف حال ايشان اشك، از چشمان حق بينش جارى شد، برخاست به جهت مشغول ساختن ايشان مقدارى سنگريزه را جمع نمود و در ديگ كرد و قدرى آب در آن ريخت و سر ديگ را پوشانيد و آتش در زير ديگ روشن نمود تا آن آب به جوش آمد و طفلان را فرمود: اى جانان مادر و اى دو ريحانه رسول اكرم! اينك طعام بار كرده ام، ساعتى صبر كنيد تا پخته شود، آن گاه ميل نماييد.

ايشان هر دم بيرون مىرفتند و بعد از ساعتى مراجعت مىكردند: اى مادر! چنانچه پخته شده از براى ما بياور.

آن مخدره مىفرمود: الحال بار كرده ام هنوز خام است، ساعتى درنگ نماييد تا پخته شود.

پس امام حسن بر سر ديگ رفته و سرپوش را از ديگ برداشت، عرض كرد: اى مادر! اگر پخته است اگر خام، قدرى از جهت ما بياور تا بخوريم.

حضرت فاطمه عليها السلام كاسه اى برداشته و فرمود: عجب است اگر پخته باشد!

چون بر سر ديگ آمد ديد طعامى در كمال خوبى و خوشبويى در ديگ است. پس طعام را از ديگ بيرون آورده و پيش ايشان نهاد و ايشان به طعام خوردن مشغول شدند، پس فاطمه عليها السلام برخاست و تجديد وضو نمود و دو ركعت نماز شكر به جاى آورد و بعد از آن هر وقت كه كار سخت مىشد فاطمه طاهره از آن سنگريزه مقدارى جمع مىنمود و در ديگ ريخته، بعد از ساعتى طعامى نيكو مىشد آن را نزد طفلان مىنهاد، چون اين خبر به گوش رسول اكرم صلّى الله عليه و آله رسيد فرمود: الحمدلله كه در فاطمه هست آن چه در ذريه انبياء بوده.:: ادامه مطلب
84 - نماز استغاثه به درگاه خدا
نويسنده : محبوب خدا
تاريخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 

از حضرت صادق عليه السلام روايت شده است : هرگاه كه يكى از شما استغاثه اى به خداوند داشت، دو ركعت نماز بخواند و سپس سر به سجده گذاشته بگويد:

يا محمد يا رسول الله، يا على يا سيد المومنين و المومنات! بكما استغيث الى الله تعالى، يا محمد يا على! استغيث بكما، يا غوثاه بالله و بمحمد و على و فاطمة و بعد امامان را نام برده و بگويد بكم اتوسل الى الله.

كه ان شاء الله يارى و مدد الهى فورا به شما خواهد رسيد.:: ادامه مطلب
 

 


 
» تعداد مطالب : 2884
» کل نظرات : 135
» بازديد کل : 2487195
» تاريخ ايجاد وبلاگ :
شنبه 30 دی 1391 
» آخرين بروز رساني :
سه شنبه 19 دی 1396