نیاز من طلبه
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ﺩﺭﺩ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻟﺬﺕ ﺷﻬﺎﺩﺕ... ﻋﺮﺍﻗﯿﻬﺎ ﺑﺮﺍ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻓﯿﻠﻤﺎﯼ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ😠 ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﺯﺵ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ ...   ﺑﺮﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﻁ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ، ﻭﺍﺭﺩ ﺣﯿﺎﻁ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺍﻭﻥ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﯾﻢ ﯾﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﮐﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﮔﺮﺩﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻦ،😔 ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻩ، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺩﯾﺸﺒﺶ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﯿﻢ.😔 ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎ ﻋﻠﺘﺶ ﺭﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻤﻮﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺷﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﺯﯾﺮ ﺧﺎﮎ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎﯼ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ، ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﺋﯽ ﻗﻮﯼ ﺩﺍﺭﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ ﺷﺪﻥ ﺑﻬﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮔﻮشت ﺑﺪﻧﺶ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ.😔 ﻋﻠﺖ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻫﺎﺵ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ...😔 🌹شهدا شرمنده ایم🌹😔 
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 11:32 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
آرامش نه عاشق بودن است نه گرفتن دستی که محرمت نیست نه حرف های عاشقانه و قربان صدقه های چند ثانیه ای... آرامش حضور خداست وقتی در اوج نبودن ها نابودت نمیکند... وقتی ناگفته هایت را بی آنکه بگویی میفهمد وقتی نیاز نیست برای بودنش التماس کنی غرورت را تا مرز نابودی پیش ببری ، وقتی مطمئن باشی با او هرگز تنها نخواهی بود آرامش یعنی همین ،تو بی هیچ قید و شرطی خدا را داری .. ﻣﻦ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﻡ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽﺳﺖ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﻻﻫﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﺧﻮﺏ، ﻗﺸﻨﮓ ﭼﻬﺮﻩﺍﺵ ﻧﻮﺭﺍﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ، ﺑﺎ ﺩﻝ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ، ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺨﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺫﮐﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻏﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﺩﯼ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻏﻢ ﻣﯽﻧﮕﺮﻡ، ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻗﺺﮐﻨﺎﻥ ﻣﯽﺧﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺧﺪﺍﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ....برایتان من خدا را آرزو دارم❤❤❤
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 11:25 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
راه کسب حضور قلب در نماز از نظر آیه الله بهجت(ره) حجت الاسلام غرويان:از محضر آيت الله بهجت سوال شد، حاج آقا، عمرمان گذشت و دارد مي گذرد، هنوز لذتي از عبادت و به خصوص نمازمان احساس نكرديم، چه بايد بكنيم كه ما نيز اقلاً از آنچه را كه ائمه و پيشوايان معصوم (عليهم السلام) فرموده اند، بچشيم؟ چه كنيم در نماز حضور قلب داشته باشيم؟ آيت الله بهجت در حالي كه سرش را تكان مي داد فرمود: آقا، عامّ البلوي است، اخوُك، مِثْلُك اين دردي است كه همه گرفتاريم. عرض شد: آقا به هر حال مراتبي دارد، و مسأله نسبي است بعضي همچون شما مراتب عالي داريد و ماها هيچي؟ ماها چه بايد بكنيم؟ باز فرمود: شايد من مرتبه شما را تمنّا كنم. بعد از اصرار ما فرمودند: اين احساس لذّت يك سري مقدمات خارج از نماز است. يك سري مقدمات در خود نماز و آن اين است كه:انسان گناه نكند، قلب را سياه و دل را تيره نكند، معصيّت روح را مكدّر و نورانيت دل را مي برد. بايد روغن چراغ را زياد كنيم (معرفت پيدا كنيم) ايمان قلبي و باطني را تقويت كنيم. وقتي وارد نماز مي شويد هنگام خواندن حمد و سوره به معناي آن توجه كنيم تا ارتباط حفظ شود. بايد در طول 24 ساعت حواس خود را كنترل كنيم در طول روز گوش، چشم و ... را كنترل كنيم. از اوّل نماز، توسل حقيقي به امام زمان (عج) پيدا كني.
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 07:03 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
10 اصل واجب در تربیت کودک ده قانون تربیت، مهمترین اصول تربیتی هستند که بیش ترین کارآمدی را دارند و در اکثر موارد صدق می کنند. 1. تحسین و پاداش بهترین پاداش برای کودکان تعریف، تمجید، تحسین و محبت شماست. استفاده از اسباب بازی و خوراکی های متنوع برای پاداش به کودکان الزامی نیست. شاید استفاده از تابلوی ساده ای که در آن ها رفتار خوب فرزندتان را با یک ستاره پاداش دهید، موثرترین تمجید از وی باشد. 2. ثبات قدم و استمرار وقتی مقرراتی را برای کودکتان تعیین می کنید، نباید آن را به سادگی تغییر دهید. اغلب والدین برای برقراری آرامش در خانه و یا پایان دادن به گریه فرزندشان، قوانین را نقض می کنند اما اگر قاعده ای را تعیین کردید، هیچ کس – پرستار بچه، همسرتان و حتی خود شما – نباید آن را نقض کند و همگی باید آن را محترم بشمارید. قانون وقتی قانون است که همه آن را رعایت کنند و در برابر آن مطیع باشند. 3. برقراری روال معین نظم و روال شخصی را در خانه برقرار کنید. مهمترین اصل در برقراری روال معین در زندگی، تعیین وقت دقیق خوابیدن، بیدار شدن و غذا خوردن است. وقتی روال شخصی را در زندگی برقرار کردید، فقط در موارد خاص مانند زمان سفر و بیماری می توانید کمی انعطاف به خرج دهید. تربیت صحیح فقط با وجود نظم امکان پذیر است اما این فقط فرزند شما نیست که باید نظم را رعایت کنید بلکه تمام اعضای خانواده باید منظم باشند تا کودک منظم زندگی کند و امکان تربیتش فراهم شود. تعیین روال مشخص، چهارچوب برنامه خانواده است و باید آن را حفظ کرد اما افراط نکنید و عاقلانه انعطاف به خرج دهید چرا که بی شک خانه پادگان نیست. 4. حد و حدود و خط قرمزها کودکان باید به طور کامل با حد و حدود و خط قرمزها آشنا باشند و به وضوح بدانند چه کارهایی پذیرفته و کدام غیرقابل قبول هستند. با تعیین حد و حدود برای فرزندتان مشخص می کنید از وی چه انتظاری دارید و محدوده آزادی عمل او کجاست. 5. نظم حد و حدود و خط قرمزها با رعایت نظم امکان پذیر می شود و نظم یعنی نظارتی قاطعانه و عادلانه. برای برقراری نظم راه های متفاوتی مانند قاطعیت در صحبت کردن یا هشداری ساده با حرکت انگشت سبابه وجود دارد، اما نکته پراهمیت این است که هرگز نباید نظم را با استفاده از خشونت و تنبیه برقرار کنید. 6. هشدارها هشدار دو نوع است. در هشدار نوع اول برنامه بعدی روزانه را به اطلاع کودک می رسانید. برای مثال به او اطلاع می دهید که به زودی باید آماده رفتن به رختخواب شود یا اینکه تا چند دقیقه دیگر سفره غذا پهن می شود. در هشدار نوع دوم رفتار نامناسب فرزندتان را به گوشزد می کنید و در واقع به او فرصت می دهید تا رفتار خود را تصحیح کند. 7. انتظارها بهتر است به بچه هایتان بگویید که چه انتظاری از آن ها دارید و چه رفتاری را می پسندید. برای این منظور با آنان راجع به خواسته هایتان صحبت کنید اما از ارائه توضیحات اضافه، استدلال و پیچیده کردن موضوع پرهیز کنید و فقط نکته اصلی را به ساده ترین شکل ممکن بیان کنید. به خاطر بسپارید; توضیح های خود را متناسب با سن فرزندانتان بیان کرده و از آن ها سوال کنید، آیا متوجه شده اند که چرا چنین انتظاری از آنان دارید یا خیر، تا به تدریج نظم مورد نظر شما را بپذیرند. 8. محدودیت ها خونسرد بوده و بر اعصاب خود مسلط باشید. بی شک تصمیم نهایی بر عهده شما والدین است. نافرمانی را نباید با خشم و فریاد پاسخ دهید. همچنین اجازه ندهید کودکان به راحتی با اعصابتان بازی کنند. 9. مسئولیت پذیری کودکان در نهایت روزی بزرگ خواهند شد، پس به آنها اجازه رشد بدهید. به آن ها اجازه رشد بدهید. به آنها امکان دهید کارهای کوچک را خودشان به تنهایی انجام دهند و موفقیت های هرچند ناچیز به دست آورند تا اعتماد به نفسشان پرورش یابد و مهارت های زندگی و توانایی های اجتماعی در آنان تقویت گردد. اما دقت کنید که انتظارهای شما باید متناسب با سن و توانایی های کودک باشد، در غیر این صورت به جای برنده شدن، بازنده بودن را به کودک می آموزید. 10. آسودگی خیال و آرامش وقت اختصاصی برای تمام اعضای خانواده – حتی خود شما – از اهمیت فراوانی برخوردار است. علاوه بر آن آگاه باشید که قصه گفتن و در آغوش کشیدن کودک، روش های مناسبی برای آرام کردن او به شمار می آیند. به دلیل آنکه توجه، ترکیبی از تایید کلامی و غیرکلامی است، اعضای خانواده باید از طریق گفتار و رفتار به یکدیگر اطمینان خاطر بدهند که برای همدیگر مهم و دوست داشتنی هستند و این قانون فقط شامل حال کودکان نمی شود بلکه در مورد والدین هم صادق است. منبع : میگنا
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 03:44 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
گفتگوی جوان و استاد استاد: مراقب باش انتظار بازی نفسَت نشود منبع: فصل سوم کتاب انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفانه، متن خاطره: کسی که به دنبال معنویت رفته است، اما تمنای ملاقات حضرت حق را ندارد، با معنویت و عبادت بازی کرده است؛ چراکه تقاضای «تقرب الی‌الله» که مهم‌ترین تفسیر تقاضای معنویت است، اقتضا می‌کند تا انسان مشتاق و منتظر ملاقات خدا باشد. ... اساساً یکی از نشانه‌های صداقت کسی که در این مسیر گام می‌نهد، تمنای موت و بازگشت به زادگاه اصلی است. قرآن کریم هم در مقابل گروهی از مدعیان تقرب الی‌الله، نداشتن چنین تمنایی را، به عنوان نشانه‌ای بر صادق نبودن آنها در ادعای خود معرفی می‌کند: «فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقین‏»(1) هر کسی می‌تواند در نهان‌خانۀ دل خود این ارزیابی را از خود داشته باشد و میزان «علاقه» و «انتظار» خود را برای این بازگشت اندازه‌گیری نماید... اگرچه دوران حکومت حضرت دوران خوشی و خرّمی حیات بشر، و دوران آرامش و امنیت جامعۀ بزرگ انسانی است، اما این آرامش را کسانی می‌توانند برای بشر به ارمغان بیاورند که از آرامش و خوشی خود گذشته باشند؛ و «آمادگی» برای ملاقات خدا، برای آنها به «اشتیاق» به ملاقات پروردگار تبدیل شده باشد. باید مواظب باشیم مبادا انتظار ما از سر کنجکاوی و ماجراجویی باشد. اگر کمی به خود سخت بگیریم و انتظار فرج خود را به انتظار ملاقات خدا نزدیک کنیم، به نتایج بهتری خواهیم رسید. شخصی تعریف می‌کرد که روزی در زمینۀ علائم ظهور، با روایتی برخورد کردم که به یکی از نشانه‌های محقق شدۀ ظهور اشاره داشت. روایت را نزد استادی بردم تا دربارۀ سندش و اطمینان از تحقق خبرش مطمئن شوم، تا نزدیک بودن ظهور را دریابم. ایشان فرمودند: «بله، هم سندش خوب است، هم این نشانه تحقق یافته است و هم ظهور بسیار نزدیک است. پس دیگر باید مهیا شویم، درست است؟» من که از این همه استقبال و نتیجه‌گیری سریع او تعجب کرده بودم گفتم: - بله. - پس ممکن است همین جمعه حضرت بیایند؟ - بله، خب ممکن است. - خب، الان چند شنبه است؟ - دوشنبه. - پس ما الان تا جمعه وقت داریم خودمان را آماده بکنیم. - خُب، بله. - اما ممکن است عزرائیل همین امشب بیاید جان ما را بگیرد، درست است؟ - بله. - آماده‌ای؟ - نه. - پس مواظب باش انتظارْ بازی نفسَت نشود. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1) سورۀ جمعه، آیه 6
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 08:45 ق.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
۱۰۰۰ متری حرم امام رضا!! به گزارش سرویس رصد و تحلیل اویس، مدتی است که تکفیری‌ها در مناطق مختلف شهر مشهد به تبلیغ تفکرات خودشان پرداخته‌اند. در جدیدترین اتفاق برخی از چهره‌های وهابی با راه‌اندازی کتاب‌فروشی به فروش نرم‌افزارهایی می‌پردازند که در آن بارها به شیعیان و عقاید شیعه توهین شده است گوشه‌ای از توهین های موجود در نرم افزار مذکور در یکی از کتب موجود در این نرم‌افزار چنین آمده است: من نمی‌دانم فرق غربیان بی‌منطق یا اسرائیل خون‌خوار با شیعیان خرافی در چیست؟!. از نظر من هیچ تفاوتی میان این‌ها نیست، و حتی از نظر من شیعیان و مدعیان حب اهل‌بیت بدتر هستند در کتاب دیگر پیرامون مهدویت چنین آمده است: اندیشه‌ی امام زمان نیز آرام‌آرام ساخته و پرداخته‌شده که باز هم دنباله‌ی همان توطئه جهت تخریب اندیشه‌ی اسلامى و از بین بردن قدرت و سلطه‌ی اسلام بوده است در گوشه دیگر این کتاب نیز نویسنده چنین گستاخی کرده است: این امام ساختگى که گویاى کینه‌ی روحانیت جاعلان آن است به خاطر دین و عقیده نمی‌جنگد بلکه به خاطر تعصب و فرقه‌گرایی و نژاد می‌جنگد این تنها گوشه ای کوچک از هتاکی های موجود در این نرم افزار می باشد در همین راستا پیشنهاد می شود مطالعه مقاله ” علیکم بالمشهد ” را از دست ندهید
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 08:43 ق.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
  قبل از اینکه کودکانتان را از خواب بیدار کنید بمدت سه دقیقه در کنارشان بنشینید و با صدایی آرام آیت الکرسی و معوذتین( سوره فلق و ناس) بخوانید، سپس با آرامی آنها را بیدار کنید و بجای فریاد زدن خود را به تسبیح گفتن مشغول کنید.  قبل از خواب چند دقیقه کنار فرزندانت بنشین و به آنها بگو دوستشان داری ....آنها را در آغوش بگیر و دمی به آنها بیندیش و به آنها نوید آینده ی زیبا و روشن بده تا امیدوار دیده برهم بگذارند و با نشاط از خواب برخیزند.   به کودکانتان اجازه ندهید بلافاصله پس از بیداری تلوزیون مشاهده کنند و یا اینکه با آیپد بازی کنند چرا که اشعه های تلوزیون و آیپد آسیب جدی به چشم کودکتان وارد خواهد کرد.   نوازش کودک به آرامش وی و نیز هضم غذا و خوابش کمک شایان می کند و علاوه بر آن به رابطه ی عاطفی میان شما می افزاید پس فرزندانت را از این نوازشها محروم نکن.   فرزند خوب و با اخلاق نتیجه محبت متبادل میان پدر و مادر است و همچنین بالعکس.  خوابیدن کودک در کنار پدر و مادر ( یک بار در هفته و یا در تعطیلات) رابطه روحی و عاطفی کودک با والدین را عمیق می کند و توهم های زیادی پیرامون رابطه پدر و مادرش را از بین می برد.  از این عبارتها در مقابل کودکانتان بسیار استفاده کنید: من به تو افتخار می کنم. تو واقعا شگفت انگیزی. نظرت در این مورد چیه؟ می تونی کمکم کنی؟  بهنگام مشاهده اولین سرکشی کودک ، گفتگوی قانع کنند و زودهنگام بهترین اسلوب تربیتی است چرا که اگر گفتگو به تاخیر انداخته شود این حس در کودک زنده خواهد شد که معرکه را بسود خویش پایان بخشیده.  از فرزندانتان بخواهید از گریستن قبل از برآورده شدن نیازهایشان پرهیز کنند تا اینکه مبادا گریه تبدیل به ابزاری شود برای اصرار و بیان خواسته ها.  هنگام خواب کودک و قبل از بیدار شدنش اندکی در کنارش بنشین... او را بلند کن و در آغوش بگیر تا در زیباترین لحظه های عشق و محبت و دلسوزی دیده هایش را بگشاید.  از جملاتی که محبت الله عزوجل را در قلب کودکانتان تقویت می کند بسیار استفاده کنید. مثل: الله تو را دوست بدارد الله تو را موفق بگرداند الله تو را خوشبخت کند و..... چرا که هرگاه کودک بر محبت پروردگار رشد کند از نافرمانی اش می هراسد و کردارش نیک و پسندیده خواهد شد.  رفتار شما با پدر و مادرتان تعیین کننده رفتار فرزندانتان با شما در آینده خواهد بود.پس بجای اینکه به فرزندانتان از نیکی به والدین بگویید در عمل آنرا نشان دهید  بجای تعریف قصه های خیالی و بی پایه و اساس و بدون محتوا به کودکانتان قصه هایی بگویید که یک ارزش اخلاقی را در وجودش زنده کند مثل صبر، توکل و .... ای کسی که از موسای شیرخواره در دریا محافظت نمودی، فرزندان ما را از غرق شدن در فتنه های زندگی حفظ کن. بار الها به ما فرزندانی صالح و نیکوکار عطا بفرما.آمین
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 08:38 ق.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
""سه صافی مهم""  حرف های خود را از 3 صافی رد کنید... شخصی نزد همسایه اش رفت و گفت: گوش کن، میخواهم چیزی برایت تعریف کنم. دوستی به تازگی درمورد تو میگفت... همسایه حرف او را قطع کرد و گفت: قبل از اینکه تعریف کنی، بگو آیا حرفت را از میان سه صافی گذراندهای یا نه؟ گفت: کدام سه صافی؟ اول از میان صافی واقعیت. آیا مطمئنی چیزی که تعریف میکنی واقعیت دارد؟ گفت نه. من فقط آن را شنیده‌ام. شخصی آن را برایم تعریف کرده است. سری تکان داد و گفت: پس حتما آن را از میان صافی دوم یعنی خوشحالی گذرانده ای. یعنی چیزی را که میخواهی تعریف کنی، حتی اگر واقعیت نداشته باشد، باعث خوشحالی ام می‌شود. گفت: دوست عزیز، فکر نکنم تو را خوشحال کند. بسیار خوب، پس اگر مرا خوشحال نمیکند، حتما از صافی سوم، یعنی فایده، رد شده است. آیا چیزی که میخواهی تعریف کنی، برایم مفید است و به دردم می‌خورد؟ نه، به هیچ وجه! همسایه گفت: پس اگر این حرف، نه واقعیت دارد، نه خوشحال‌کننده است و نه مفید، آن را پیش خود نگهدار و سعی کن خودت هم زود فراموشش کنی....
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 08:35 ق.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
 ..توجیه غلط درانجام برخی گناهان!  1_رشوه!/شیرین است!  2_موسیقی!/برای آرامش اعصاب  3_به نامحرم نظرکردن!/بابا یک نظر حلال است!  4_غیبت!/برو ! پیش رویش هم میگم!  5_بخیلی!/اگرالله میخواست بهش میداد!  6_دروغ!/مصلحتی است!  7_رباخواری!/برو همه میخورند!  8_برنامه های مبتذل!/آدم یه چیزی یادمیگیره!  9_تهمت!/تنها من نمیگم همه میگویند!  10_مال حرام!/ پیش 3 میلیارد دلار چیزی نیست!  11_مجلس حرام!/یک شب هزارشب نمیشه!  12_بی حجابی!/دل باید پاک باشه!  13_بی نمازی?/ فلانی که نماز میخونه هزارجورفساد میکند!  15_دست دادن با نامحرم! /دردل چیزی ندارد!  16_ حج نکردن!/ حجو نمیتونم نگه دارم!  17_عدم تلاوت قران!/ هرسال ماه رمضان ختم میکنم خب  18_نخواندن نماز درجماعت!/وقت ندارم خدا درخانه هم هست  20_عدم توجه به تربیت اطفال!/ کوچیکه نمیدونه!  21_استهزا وتمسخردیگران!/ خنده نمک زندگیست!  22_عدم مسولیت دربرابر فسادها!/من تنهایی چیکارمیتونم بکنم؟!  23_ رواج جاهلیت!/قوم وخویش چی میگویند؟ آخر ماهم مسلمانیم ,وای قران را داریم!  24_عیاشی!/زندگی دو روزه!  25_ارایش دربیرون ازخانه!/بی سلیقگی خوب نیست دوروز جوانیه!  25_عدم محاسن(ریش)!/سنم را بیشتر نشون میده  26_نگرفتن روزه!/ معده درد دارم دکتر منع کرده) به استثنای مریضای واقعی  بیاییم باالله زندگی کنیم هرگناهی را توجیه نکنیم فردا باید پاسخگوی الله باشیم! ........
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 08:31 ق.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
سوال شرعی :آیادرمشاهده فیلم های شهوت انگیز،بین فردمتاهل ومجردتفاوتی تفاوتی دارد؟ همه مراجع:نگاه به فیلم های محرک وشهوت انگیز،جایزنیست وبین فرد متاهل ومجردتفاوتی ندارد
ادامه مطلب
[ یک شنبه 30 شهریور 1393  ] [ 08:26 ق.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات :  ::      1   2   3   4   5  

درباره وبلاگ

خداکند که رضایم فقط رضای تو باشد/ هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد
نويسندگان