ثـــــــــــار الله

 

 

الهام بخشي تربت خونين سيد الشهدا «ع » در راه مبارزه با ستم، سبب شد که شيعه، همواره مرقد آن شهيد را تکريم و بر گرد آن تجمع کند.توصيه هاي اکيد ائمه نيز نسبت به زيارت قبر امام حسين «ع » اين شور و الهام را مي افزود.همين سبب شد که حکام ستمگرهمواره احساس خطر کنند و اين کانون را از هم بپاشند.از دوران بني اميه که زيارت آن حضرت، ممنوع و تحت کنترل بود، تا زمان هارون الرشيد که حتي درخت سدري را که سايه بان زائران بود قطع کردند تا زمان متوکل عباسي که اوج آن سختگيريها و ممانعتها بود، تا زمان استيلاي وهابيون و غارت کربلا و تخريب حرم حسيني، همه و همه گوياي وحشت دشمنان حق و اهل بيت، از جلوه گري اين خورشيدهاي تابان بود.

متوکل عباسي، پاسگاهي در نزديکي کربلا زده و به افراد خويش فرمان اکيد داده بودکه: هر کس را ديديد قصد زيارت حسين را دارد، بکشيد.به امر متوکل، هفده بار قبرحسين «ع » را خراب کردند.در يکي از اين نوبتها، «ديزج يهودي » را مامور تغيير و تبديل و تخريب قبر مطهر کرد.او نيز با غلامان خويش سراغ قبر رفت و حتي قبر را شکافت و به حصيري که پيکر امام در آن بود برخورد کرد که از آن بوي مشک مي آمد.دوباره خاک روي آن ريختند و آب بستند و آن زمين را مي خواستند با گاو، شخم بزنند که گاوها پيشروي نمي کردند.هارون الرشيد نيز يک بار به والي کوفه فرمان داد تا قبر حسين بن علي «ع » را خراب کند.اطراف آن را عمارتها ساخته و زمينهايش را زير کشت و زراعت بردند.

 


ادامه مطلب

[ جمعه 30 آبان 1393  ] [ 07:28 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 5 ]


 

 از قساوتهاي دشمنان در کربلا، عريان نهادن جسم حسين «ع » بر روي خاک بود.امام، براي پيشگيري از اين ظلم، روز عاشورا قبل از عزيمت به ميدان شهادت، کنار خيمه ها آمد و از خواهرش زينب، جامه و شلواري کهنه طلبيد و آنها را با دست پاره پاره کرد و بر تن پوشيد تا کسي پس از شهادتش در آن جامه ها رغبت نکند و به طمع آن لباس، او را عريان نسازد، فرمود: «ائتوني ثوبا لا يرغب فيه احد اجعله تحت ثيابي لئلا اجرد منه بعد قتلي...»

اما «ابجر (ابحر) بن کعب » جنايت کرده آن را پس از شهادت امام از تن او درآورد و حسين را عريان در کربلا نهاد. از آن پس دستهايش خشک شد، مثل دو تکه چوب. به نقلي شلواري را که درآورد، در نتيجه از دو پا فلج و زمين گير شد.

 

لباس کهنه بپوشيد زير پيرهنش 

که تا برون نکند خصم بدمنش ز تنش

لباس کهنه چه حاجت که زير سم ستور 

تني نماند که پوشند جامه يا کفنش


در برخي نقلها تغيير «عتيق » آمده، يا «ثوب خلق »، که همان «لباس کهنه » است.


ادامه مطلب

[ جمعه 30 آبان 1393  ] [ 07:23 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 2 ]

پيروزي و گشايش، در قاموس عاشورا، «فتح »، تنها پيروزي نظامي نيست، بلکه بيدارگري امت و احياء ارزشها و ماندگاري نام و بالاتر از همه «عمل به تکليف » پيروزي است، هر چند بصورت ظاهر، شکست نظامي پيش آيد.

هدف سيد الشهدا «ع »، نجات دين از نابودي و رسواگري ستم و باطل بود و اين هدف تحقق يافت، پس آن حضرت پيروز شد، هر چند به قيمت شهادت خود و يارانش و اسارت اهل بيت. پس از عاشورا، آرمان حسيني زنده ماند و پيرواني يافت و حادثه کربلا، تاثير خود را در نسلها و قرنهاي بعد، باقي گذاشت و منشا حرکتها و نهضتها شد.اين خوديک پيروزي بزرگ است.امام سجاد «ع » نيز در پاسخ به «ابراهيم بن طلحه » که در مدينه از آن حضرت پرسيد: چه کسي غالب شد؟فرمود: هنگام اذان، معلوم مي شود که چه کسي پيروز شد.اين اشاره به همان بقاء مکتب و دين رسول الله در سايه نهضت حسيني است. خود ابا عبدالله الحسين «ع » نيز فرموده است: «ارجو ان يکون خيرا ما اراد الله بنا، قتلنا ام ظفرنا»

اميدوارم آنچه خداوند براي ما اراده کرده است، نيکو باشد، چه کشته شويم، چه ظفر يابيم. 


ادامه مطلب

[ جمعه 30 آبان 1393  ] [ 07:07 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 2 ]

 

به معناي در کوچک.مقبره اي است در دمشق که گويند سر مطهر حضرت عباس و علي اکبر «ع » و حبيب بن مظاهر در آنجا مدفون است.بعضي هم گفته اند که مدفن 17 سراز سرهاي شهداي کربلا است.ضريحي بر آن ساخته اند و نام تعدادي از شهداي کربلا برآن نقش بسته است.برخي قبر عبدالله بن جعفر (همسر زينب کبري) را هم آنجا مي دانند. مؤلف «اعيان الشيعه »، دفن سرهاي آن سه بزرگوار را در آن محل پذيرفتني مي داند و مي گويد: چون سرها را به شام برده، اين طرف و آن طرف گرداندند و هدف يزيد که اظهار پيروزي و نيز خوار کردن صاحبان آنها بود، چون اين کار انجام شد، طبيعي است که همان جا دفن شده باشد و محلش محافظت شود.


ادامه مطلب

[ جمعه 30 آبان 1393  ] [ 06:57 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 1 ]


 

                                                   ***********************************

از ويژگيهاي فکري و عملي ياران سيد الشهدا «ع » در نهضت عاشورا، «بصيرت » وبينش بود.در فرهنگ ديني و متون معارف، از کساني با عنوان «اهل البصائر» ياد شده است، يعني صاحبان روشن بيني و بيدار دلي و شناخت عميق نسبت به حق و باطل، امام وحجت الهي، راه و برنامه، دوست و دشمن، مؤمن و منافق.صاحبان بصيرت، چشم درونشان بيناست، نه تنها چشم سر.با آگاهي، هشياري و انتخاب گام در راه مي گذارند و عملکرد و موضعگيريهايشان ريشه اعتقادي و مبناي مکتبي و ديني دارد، جهادشان مکتبي و مبارزاتشان مرامي است، نه سودجويانه و دنياپرستانه يا نشات گرفته از تعصبات قومي و جاهلي، يا تحريک شده تبليغات فريبکارانه جناح باطل و سلطه زور.اهل بصيرت، راه خود را روشن و بي ابهام و بحق مي بينند و باطل بودن دشمن را يقين دارند و با تطميع و تهديد، نه خود را مي فروشند و نه دست از عقيده و جهاد برمي دارند.شمشيرها و جهادشان پشتوانه عقيدتي دارد.به فرموده علي «ع »: «حملوا بصائرهم علي اسيافهم ».بصيرتهايشان را بر شمشيرهايشان سوار کردند. 


ادامه مطلب

[ جمعه 30 آبان 1393  ] [ 06:45 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 1 ]

***********************************************************************************************

شهادت تشنه کامانه امام حسين «ع »، چنان داغ و غم سنگيني بر دلها نهاده است که مي سزد با ديدن هر نهر و چشمه و با نوشيدن هر آب و شربت گوارا، از لبهاي عطشان آن حضرت، ياد شود، چرا که آب، ياد آور آن عاشوراي عطش ريز و آن کامهاي تشنه عاشورائيان شهيد است.

امام صادق «ع » فرمود: «من هرگز آب سرد ننوشيدم مگر آنکه حسين بن علي را به ياد مي آوردم » و نيز فرمود: «ما من عبد شرب الماء فذکر الحسين و لعن قاتله الا کتب له ماة الف حسنة و حط عنه ماة الف سيئة »هر که آب بنوشد و حسين «ع » را يادکند و قاتل او را لعن نمايد، براي او هزار حسنه نوشته مي شود و هزار گناه از او محو مي گردد.

از اين رو، شيعه، هنگام نوشيدن آب، بر حسين بن علي سلام مي دهد و مي گويد: سلام بر لب تشنه ات، يا حسين، سلام الله علي الحسين و اصحابه.نيز در سقاخانه ها و منبعهاي آب خنک، در تابستان و در ايام محرم، مي نويسند: «آبي بنوش و لعنت حق بريزيد کن » يا «بنوش به ياد لبهاي تشنه حسين ».از زبان خود سيد الشهدا هم نقل شده که فرمود:


شيعتي ما ان شربتم عذب ماء فاذکروني 

او سمعتم بغريب او شهيد فاندبوني


امام سجاد «ع » نيز سالهاي سال، از شهادت پدر با لب تشنه ياد مي کرد و مي گريست و هر گاه هنگام افطار غذا مي آوردند يا نگاهش به آب مي افتاد، مي گريست و مي فرمود: «قتل ابن رسول الله جائعا، قتل ابن رسول الله عطشانا»و نيز هر گاه قصابي را مي ديد که مي خواهد گوسفندي سر ببرد، مي گفت آبش بدهيد، پدرم را با لب تشنه سر بريدند.اين ياد کرد پيوسته از شهادت مظلومانه حسين «ع » با لب تشنه، احياي خاطره آن روز پر حادثه است.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 29 آبان 1393  ] [ 04:45 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 2 ]


شعار هواداران مسلم بن عقيل در کوفه بود.پس از دستگير شدن هاني و فاش شدن محل اختفاي حضرت مسلم بستگان هاني يقين کردند که او کشته خواهد شد.نوحه خواني در خانه هاني برپا شد و زناني از طايفه مراد، ندبه کنان و سوگواري کنان آنجا گردآمدند.پس از اين حادثه، مسلم بن عقيل شعار و نداي «يا منصور» سر داد.به نقلي چهارهزار نفر و به نقلي ديگر هجده هزار بيعتگر با فرياد «يا منصور امت »، گرد او جمع شدند وکاخ ابن زياد را محاصره کردند.ولي بتدريج، از دور او پراکنده شدند و او را تنها گذاشتند.

اين جمله، شعار مسلمانان در جنگ بدر نيز بود.معنايش اينست: اي ياري شده!بميران. اين نوعي پيشگويي و فال نيک به مرگ دشمن بود.چون در شب حرکت کردند، اين جمله را شعار خود ساختند تا در تاريکي يکديگر را بشناسند. 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 29 آبان 1393  ] [ 04:39 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]

سوزناکترين ناله برخاسته از ژرفاي جان، که شيعه کربلايي با آن ندا، سيد الشهدا را صدا مي زند، ندايي که قلبهاي عاشق حسين «ع » را به هم متصل مي کند و حسينيان را زير خيمه «ذکر» گرد مي آورد.شعاري که بر پرچم عزاداران محرم، بر پيشاني رزمندگان اسلام، بر لبهاي نوحه سرايان عاشورا مي درخشد و مي شکفد.نداي شوق آميزي که صحابي بزرگوار، جابر بن عبدالله انصاري، وقتي همراه عطيه بر سر تربت حسين «ع » آمد و بيهوش شد، چون عطيه آب به صورتش پاشيد و به هوش آمد، سه بار گفت: «يا حسين!يا حسين! يا حسين!» آنگاه گفت: «احبيب لا يجيب حبيبه؟» و سپس به زيارت ابا عبدالله عليه السلام پرداخت.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 29 آبان 1393  ] [ 04:38 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 15 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ

این وبلاگ از دهه اول محرم کار خود را اغاز کرده و مطالب اون درباره محرم عزاداری ایثار امام و یارانش و پاسخگویی به شبهات میباشد
نويسندگان
آمار سایت
كل بازديدها : 68224 نفر
كل مطالب : 227 عدد
تعداد نظرات : 59 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ : جمعه 9 آبان 1393  عدد
آخرین بروز رسانی : جمعه 1 آبان 1394 
امکانات وب
روزشمار محرم عاشورا