ثـــــــــــار الله


از دستاوردها، اهداف، انگيزه ها، درسها و پيامهاي عمده عاشورا، «جهاد» است.جهاد، عامل قدرت و شوکت امت اسلام و نشانه حق باوري و خداجويي و آخرت گرايي مسلمان است.ملتي هم که از مبارزه در راه باورهاي مقدس و آرمانهاي شکوهمند خويش سر باز زند.گرفتار ذلت و زبوني مي شود.جهاد، يکي از واجبات ديني است و پيشوايان دين، شايسته ترين کساني اند که به آن قيام کنند و مردم را هنگام نياز، به جهاد فرا خوانند. جهاد، گاهي با دشمنان متجاوز و کفار مهاجم است، گاهي با منافقان و گاهي با متجاوزان داخلي که بر ضد حکومت حق مي شورند، گاهي بر ضد ظالمان، بدعت گذاران، تحريف گران، ترويج کنندگان باطل، تعطيل کنندگان حدود الهي، برهم زنندگان امنيت جامعه اسلامي و غاصبان حکومت مشروع و الهي از شايستگان است.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 29 آبان 1393  ] [ 04:36 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]


 

در حادثه کربلا، آب و عطش لازم و ملزوم يکديگرند.کاروان اباعبدالله، کنار فرات فرود آمد، ليکن سپاه ابن سعد، فرات را به محاصره گرفت و آب را به روي امام حسين «ع » و اهل بيت و اصحابش بست و ميان امام و آب فاصله انداختند تا هم زودتر حسين «ع » را به تسليم وادارند و هم از خاندان رسالت انتقام بگيرند.به نقل مورخان، از سه روز قبل از عاشورابا محاصره فرات، خيمه گاه امام در مضيقه بي آبي قرار گرفت و کودکان اهل بيت را با ديدن رود فرات، تاب تحمل عطش کمتر مي شد.منع آب از زنان و کودکان و افراد عادي (بويژه غيرنظاميان) در همه اديان و مذاهب، غير قانوني و عملي غير انساني است، بويژه در اسلام.

سپاه اموي با بستن آب به روي ياران و فرزندان حسين «ع »، اين کار خلاف شرع ومغاير با شرافت انساني و جرم جنگي را مرتکب شدند و کساني همچون مهاجربن اوس، عمرو بن حجاج و عبدالله بن حصين به اين عمل مباهات مي کردند و زخم زبان مي زدند که: حسين!از اين آب، درندگان و پرندگان مي خورند ولي تو حق نداري از آن بچشي!


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 29 آبان 1393  ] [ 03:44 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]


 

 

از جنايتهاي سپاه عمر سعد، آتش زدن خيمه هاي امام حسين «ع » و اهل بيت او در روزعاشورا بود.پس از آنکه امام به شهادت رسيد، کوفيان به غارت خيمه ها پرداختند، زنها رااز خيمه ها بيرون آوردند، سپس خيمه ها را به آتش کشيدند.اهل حرم، گريان و پابرهنه دردشت پراکنده شدند و به اسارت در آمدند.امام سجاد «ع » در ترسيم آن صحنه فرموده است: به خدا قسم هر گاه به عمه ها و خواهرانم نگاه مي کنم، اشک در چشمانم مي دود و به ياد فرار آنها در روز عاشورا از خيمه اي به خيمه ديگر و از پناهگاهي به پناهگاه ديگرمي افتم، که آن گروه فرياد مي زدند: خانه ظالمان را بسوزانيد!اين آتش، امتداد همان آتش زدني بود که پس از رحلت پيامبر، در خانه زهرا «ع » با آن سوخت و آتش کينه هايي بود که از بني هاشم و اهل بيت در سينه ها داشتند.به ياد اين حادثه، در مراسم عاشورا در برخي مناطق رسم است که خيمه هايي به نشان خيام اهل بيت بر پا مي کنند، ظهر عاشورا به آتش مي کشند، تا احياگر ياد آن ستمي باشد که روز عاشورا بر خاندان رسالت رفت. 


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 29 آبان 1393  ] [ 03:41 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]


بدرود گفتن، خدا حافظي کردن، نيايشي که در هنگام مسافرت و مفارقت از يکديگر برزبان مي آورند، به معناي «خدا نگهدار».در حادثه نهضت عاشورا، وداع در مواردي ديده مي شود. امام حسين «ع » هنگامي که پس از مرگ معاويه و اصرار والي مدينه براي بيعت گرفتن از او، مي خواهد از مدينه خارج شود، به زيارت قبر پيامبر رفته و با او خداحافظي مي کند و عازم مکه مي شود، وداعي آميخته با اشک و اندوه فراق، که در همانجا به خواب مي رود و رسول خدا را در خواب مي بيند.با قبر مادرش و برادرش هم وداع مي کند.وداع ديگر در روز عاشورا و کربلاست.فرزندان اهل بيت نيز در آخرين باري که از امام و خيمه گاه خداحافظي مي کنند، سلام آخر را مي دهند.وداع واپسين، همراه با سلامي خاص است.

سيد الشهدا روز عاشورا چندين بار وداع کرد.وداع اول، آنگاه بود که به خيمه ها آمد و از خواهرش زينب، پيراهني کهنه طلبيد تا از زير لباس بپوشد و در اين وداع بود که علي اصغر را به آغوش گرفت تا با او نيز وداع کند، تيري گلوي او را از هم دريد.وداع ديگر با فرزندش امام سجاد «ع » بود که درون خيمه انجام گرفت.وداعي هم با دخترش سکينه داشت که بسي جانسوز بود و اين در همان وداع آخر بود که حضرت با زخمهايي که از آنها خون مي آمد براي خداحافظي به ميان اهل بيت آمد و با جمله «استعدوا للبلاء و اعلموا ان الله تعالي حاميکم و حافظکم...» آنان را به صبر دعوت کردو چون خواست براي کارزار نهايي به ميدان رود، همه را اينگونه خطاب کرد: «يا سکينة يا فاطمة يا زينب و ياام کلثوم!عليکن مني السلام...»و اين نشان ديدار آخر بود.اهل بيت چون يقين کردند که ديگر او را نخواهند ديد، بشدت گريستند.

آمدن زينب «ع » از پي برادر و بوسيدن زير گلوي او و نيز صدا کردن سکينه، پدر را و درخواست اينکه مرا بر دامن بنشان و... از جزئيات همين وداع است. «روضه وداع » از سوزناکترين مرثيه هاي حادثه عاشوراست، و نيز وداع امام حسين «ع » با علي اکبر، آنگاه که عازم ميدان بود. هنگام ميدان رفتن يکايک اصحاب، با آن حضرت وداع مي کردند وداعشان با سلام کردن بود که اذن ميدان هم حساب مي شد.


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 29 آبان 1393  ] [ 03:39 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]


شهادت مظلومانه سيد الشهدا و يارانش در کربلا، تاثير بيدارگر و حرکت آفرين داشت و خوني تازه در رگهاي جامعه اسلامي دواند و جو نامطلوب را شکست و امتدادهاي آن حماسه، در طول تاريخ، جاودانه ماند.حتي در همان سفر اسارت اهل بيت نيز تاثيرات سياسي اين حادثه در انديشه هاي مردم آشکار شد.گروهي از اسرا را که به شام مي بردند، چون به تکريت رسيدند، مسيحيان آنجا در کليساها جمع شدند و به نشان اندوه بر کشته شدن حسين «ع »، ناقوس نواختند و نگذاشتند آن سربازان وارد آنجا شوند.به شهر «لينا» نيز رسيدند.مردم آنجا همگي گرد آمدند و بر حسين و دودمانش سلام و درود فرستادند وامويان را لعن کردند و سربازان را از آنجا بيرون کردند.چون خبر يافتند که مردم «جهينه » هم جمع شدند تا با سربازان بجنگند وارد آن نشدند.به قلعه «کفر طاب » رفتند، به آنجا نيز راهشان ندادند.به حمس که وارد شدند، مردم تظاهرات کردند و شعار دادند: «اکفرا بعدايمان و ضلالا بعد هدي؟» و با آنان درگير شدند و تعدادي را کشتند.برخي از تاثيرات حماسه عاشورا از اين قرار است:


ادامه مطلب

[ پنج شنبه 29 آبان 1393  ] [ 03:35 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]

راويان جريان عاشورا را مي توان به دو گروه تقسيم كرد: الف. خود اهل بيت امام حسين(ع) كه خود در صحنه حاضر بودند، خصوصاً زينب كبري(س) و امام سجاد و امام باقر(ع). ب. رواياني كه در لشكر عمر بن سعد بودند. از افراد لشكر، قاتلان بني هاشم و كيفيت قتل را نقل كرده اند، حتي در مواردي خود قاتلان، كار خود را توضيح داده اند؛ مثلاً، حميد بن مسلم ازدي، وقايع گزار كربلاست. او از لشكريان عمر سعد بود كه روز عاشورا، پس از شهادت امام حسين(ع) بر سر آتش زدن خيمه ها با شمر مجادله داشت، از جمله كساني بود كه سر امام حسين(ع) را به كوفه بردند. در لشكر توّابين هم حضور داشته و به قولي از اصحاب امام سجاد(ع) بوده است. بيش تر وقايع كربلا از قول او نقل شده است،


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 28 آبان 1393  ] [ 04:27 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]


روز عاشورا دشمن نابكار دوبار حملهء دسته جمعي بر اصحاب امام حسين (ع) كرد. در هر بار طبق نقل مقتل نويسان گروه زيادي شهيد شدند, چنان كه گفته اند: در حملهء اولي چهل يا بيش از آن كشته شدند, از جمله :اوهم بن اميه , اميّة بن سعد, بشربن عمر, جابربن حجّاج , حباب ابن عامر.

جناب محدث قمي اسامي آن بزرگواران اين گونه ذكر مي نمايند: 
نُعَيْم بن عجلان , عمران بن كعب بن حارث , حنظلة بن عمرو الشيباني و... بنابراين اولين شهيد كربلا مشخص نيست چه كسي بود. 
طبق نقل ابن اثير در جلد چهارم كتاب كامل , ص 79و بلاذري در كتاب انساب الاءشراف , ج 3 ص 204 آخرين شهيد شخصي به نام است كه در حملهء اوّل يا دوم مجروح شدو بين شهدا روي زمين قرار گرفته وبيهوش بود و اسلحه اش را دشمن برد. وقتي به هوش آمد, شفيد حضرت اباعبداله (ع) را شهيد كرده اند. از اين رو باحربه و كاردي كه با خود داشت , بر منافقان كوفه حمله كرد و بالاءخره شهيد شد.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 28 آبان 1393  ] [ 04:20 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]


شك نيست كه قيام و نهضت حسيني ( در تاريخ اسلام و جهان نمونه و بي بديل است. به گفتة شهيد مطهريره در جهان يك شخصيت حماسي مانند شخصيت حسين بن علي( از نظر شدت حماسي و از نظر علوّ ارتفاع حماسي يعني جنبه هاي انساني نه جنبة قومي و ملّي پيدا نخواهيد كرد، حسين( سرود انسانيت است بهمين دليل نظير ندارد... . شما در دنيا حماسه اي مانند حماسه حسين بن علي( پيدا نخواهيد كرد چه ازنظر قدرت و قوّت حماسه و چه از جنبة علوّ و ارتفاع و انساني بودن اين حماسه... . لذا بررسي خصوصيّت و خصلت هاي هر يك از گروههاي درگير در اين واقعه، هدفي كه هر كدام دنبال مي كردند و نحوة دستيابي به آن، راز ماندگاري حادثه كربلا را آشكار خواهد كرد.
در واقعة كربلا يك طرف يزيد و عمّال و سركردگان و سپاهيان او قرار دارند كه هر كدام به نحوي اسير شهوات و هواهاي نفساني هستند، يزيد در گستاخي و بي پروايي و اهانت نسبت به مقدّسات كار را به جايي مي رساند كه در ملاء عام شرب خمر ميكند و از انجام كارهاي خلاف شرع ابايي ندارد و تعرضات و فسادهاي جنسي را به طور واضح انجام مي هد، عليه قرآن سخن ميگويد و علناًَ در ردّ دين و خلاف قرآن شعر مي سرايد. عمّال و كارگزاران فاسدش نيز از هر گونه ظلم وستم به مردم ابايي ندارند. در نتيجه اهدافي كه او و عمّاش دنبال مي كنند ايجاد فساد در جامعه و به انحراف كشاندن و در نهايت نابودي دين خداست.


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 28 آبان 1393  ] [ 04:19 ب.ظ ] [ Ria1365 ] [ نظرات 0 ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات : 15 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

درباره وبلاگ

این وبلاگ از دهه اول محرم کار خود را اغاز کرده و مطالب اون درباره محرم عزاداری ایثار امام و یارانش و پاسخگویی به شبهات میباشد
نويسندگان
آمار سایت
كل بازديدها : 67446 نفر
كل مطالب : 227 عدد
تعداد نظرات : 59 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ : جمعه 9 آبان 1393  عدد
آخرین بروز رسانی : جمعه 1 آبان 1394 
امکانات وب
روزشمار محرم عاشورا