وقتی نگاهمان به زندگی دیگران باشد

وقتی نگاهمان به زندگی دیگران باشد

از شکرگزاری باز می ماند

وقتی نگاهمان به زندگی دیگران باشد

آیت الله حبیبی : هر فردی که نگاهش به زندگی ِدیگران باشد ، از این عمل ِمعنوی که شکر گزاری خدای سبحان باشد ، باز می ماند.


منبع:
کانال تذکرة الاولیاء







[ دوشنبه 20 فروردین 1397  ] [ 08:00 ب.ظ ] [ مهدی زارع ]
[ نظرات(0) ]