خانواده ایرانی
گرما را فقط در خانواده ایرانی باید حس کرد
نويسندگان
حسین اسفندیاری
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺯﻳﺮ 6 ﺳﺎﻝ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺯﻳﺮ 6 ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 28 آبان 1391  ] [ 11:02 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 1
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼ‌ﻣﻲ  ﺩﺭ ﺩﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼ‌ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ، ﺯﺍﻧﻮﻳﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﺴﺮﺗﺎﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 28 آبان 1391  ] [ 09:05 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

درباره وبلاگ

پدر و مادر عزیزم شما چشم های من و رهبرم قلب من است بدون چشم می شود زندگی کرد اما بدون قلب حیات میسر نمی باشد. فرازی از وصیت نامه شهید شعبان اسفندیاری