آغاز امامت‌ امام‌ زمان‌ (عج‌)

 


آغاز امامت‌ امام‌ زمان‌ (عج‌)سرانجام‌ دولت‌ عباسیان‌ به‌ حاكمیت‌ «احمد بن‌جعفر متوكل‌ عباسی‌» ملقب‌ به‌ معتمد علی‌ ا... كه‌ ازسال‌ ۲۵۶ هجری‌ قمری‌ تا سال‌ ۲۷۹ به‌ مدت‌۲۳ سال‌ بر جهان‌ اسلام‌ حكومت‌ كرد تصمیم‌گرفت‌ در ماه‌ ربیع‌الاول‌ سال‌ ۲۶۰ هجری‌ به‌زندگی‌ امام‌ حسن‌ عسكری‌ (ع‌) پایان‌ دهد و عده‌ای‌ با توجه‌ به‌ شایعه‌ خبری‌ مبنی‌ بر عدم‌ازدواج‌ و فرزندی‌ از حضرت‌ ایشان‌ خط پایانی‌ براعتقاد دوازده‌ امامی‌ شیعه‌ می‌دانستند ولی‌ ازازدواج‌ پنهان‌ امام‌ حسن‌ عسكری‌ (ع‌) با ملیكه‌دختر قیصر روم‌ و تنها فرزند برومندشان‌ خبری‌نداشتند و روز نهم‌ ربیع‌الاول‌ سال‌ ۲۶۰ هجری‌اولین‌ روز امامت‌ حضرت‌ مهدی‌ حجه‌بن‌الحسن‌امام‌ زمان‌ (عج‌) روز جشن‌ مسلمانی‌ است‌ كه‌روایت‌ منقول‌ پیامبر اسلام‌ (ص‌) از سنی‌ و شیعه‌ رامبنی‌ بر جانشینان‌ دوازده‌گانه‌ ایشان‌ به‌ اوصیاءمعصومین‌ آن‌ رسول‌ گرامی‌ تطبیق‌ می‌كنند وآخرین‌ آن‌ اوصیا را وجود مقدس‌ حضرت‌ بقیه‌ا..الاعظم‌ معرفی‌ می‌كنند.
● امامت‌ در غیبت‌ صغری‌ ( ۳۲۹-۲۶۰)
از نهم‌ ربیع‌ الاول‌ سال‌ ۲۶۰ هجری‌ شمسی‌ كه‌آغاز امامت‌ حضرت‌ مهدی‌ (عج‌) است‌ تا سال‌۳۲۹ هجری‌ سال‌ وفات‌ «ابوالحسن‌ علی‌بن‌محمد سمری‌» نایب‌ چهارم‌ امام‌ عصر (ع‌) ۶۹سال‌ مدت‌ امامت‌ امام‌ زمان‌ (ع‌) در غیبت‌ صغری‌است‌. علی‌ بن‌ محمد سمری‌ نایب‌ چهارم‌ امام‌زمان‌ (عج‌) معاصر با شیخ‌ علی‌ بن‌ با بویه‌ قمی‌صدوق‌ اول‌ بود كه‌ با ارتحال‌ ایشان‌ در سال‌ ۳۲۹هجری‌ قمری‌ یعنی‌ زمانی‌كه‌ امام‌ زمان‌ (ع‌) ۷۴داشتند غیبت‌ كبری‌ آغاز شد و همچنین‌ حكومت‌متقی‌ باا... «ابراهیم‌ بن‌ مقتدر عباسی‌» آغاز شد كه‌بعد از مرگ‌ برادرش‌ راضی‌ با ا.. به‌ حكومت‌رسیده‌ بود بنابراین‌ اگر زمان‌ دقیق‌ غیبت‌ صغری‌امام‌ زمان‌ (عج‌) را با احتساب‌ پنج‌ سال‌ ابتدای‌عمرشان‌ كه‌ از ابتدای‌ ولادتشان‌ نیمه‌ شعبان‌ سال‌۲۵۵ هجری‌ قمری‌ است‌ تا سال‌ ۳۲۹ هجری‌محاسبه‌ كنیم‌ ۷۹ سال‌ می‌شود ولی‌ مدت‌ امامت‌آن‌ بزرگوار در عصر غیبت‌ صغری‌ (-۲۵۵۳۲۹) ۶۹ سال‌ است‌ كه‌ با شهادت‌ پدربزرگوارشان‌ امام‌ حسن‌ عسكری‌ (ع‌) از سال‌ ۲۶۰هجری‌ آغاز شده‌ بود.
عثمان‌ بن‌ سعید اسدی‌ عمروی‌ (به‌ تلفظعمری‌) وی‌ از شاگردان‌ و یاران‌ و اصحاب‌ امین‌امام‌ دهم‌ و امام‌ یازدهم‌ بود.
۱) عثمان‌ بن‌ سعید دردوره‌ امام‌ علی‌ هادی‌ (ع‌) و امام‌ حسن‌ عسكری‌(ع‌) وكیل‌ ایشان‌ بود پس‌ از درگذشت‌ امام‌یازدهم‌ و پیشامد فقدان‌ حضور امام‌ معصوم‌ (ع‌)در بین‌ شیعیان‌، عثمان‌ بن‌ سعید از سوی‌ حضرت‌مهدی‌ (عج‌) به‌ نیابت‌ خاصی‌ منصوب‌ شد و واسطه‌میان‌ امام‌ و شیعیان‌ شد.
۲) «محمد بن‌ عثمان‌»، ایشان‌ فرزند نائب‌اول‌ عثمان‌ بن‌ سعید است‌ و او نیز از جانب‌ امام‌یازدهم‌ توثیق‌ شده‌ است‌. عثمان‌ بن‌ سعید به‌هنگام‌ فوت‌ به‌ فرمان‌ امام‌ زمان‌ (عج‌) امر نیابت‌ رابه‌ فرزند خویش‌ محمد سپرد و او واسطه‌ بین‌ امام‌(ع‌) و شیعیان‌ شد. مدت‌ نیابت‌ محمد بن‌ عثمان‌ وپدرش‌ عثمان‌ بن‌ سعید قریب‌ به‌ چهل‌ و پنج‌ سال‌طول‌ كشید و ایشان‌ به‌ سال‌ ۳۰۴ یا ۳۰۵ هجری‌قمری‌ در بغداد به‌ جوار حق‌ شتافت‌.
۳) «ابوالقاسم‌ حسین‌ بن‌روح‌ نوبختی‌» است‌كه‌ به‌ امر امام‌ زمان‌ (عج‌) و ابلاغ‌ محمدبن‌عثمان‌به‌ نیابت‌ سوم‌ امام‌ مهدی‌ (عج‌) رسید. وی‌ بیش‌ ازبیست‌ و یك‌ سال‌ مامور به‌ سفارت‌ و نیابت‌ از سوی‌امام‌ عصر (عج‌) بود و سرانجام‌ در سال‌ ۳۲۶هجری‌ پس‌ از انجام‌ ماموریت‌ نیابت‌ در بغداد به‌رحمت‌ ایزدی‌ پیوست‌.
۴) «علی‌ بن‌ محمد» است‌ كه‌ به‌ امر امام‌زمان‌ (ع‌) جانشین‌ حسین‌ بن‌ روح‌ در امر نیابت‌شد. ایشان‌ تنها سه‌ سال‌ مامور به‌ سفارت‌ و نیابت‌امام‌ عصر (عج‌) بودند كه‌ در تاریخ‌ ۳۲۹ هجری‌قمری‌ در حالیكه‌ امام‌ عصر (ع‌) شش‌ روز قبل‌ از ارتحالشان زمان‌ فوتش‌ را اعلام‌ فرمودند از دنیا رفتند و عصرغیبت‌ كبری‌ آغاز شد بنابراین‌ مدت‌ امامت‌ امام‌زمان‌ (عج‌) در غیبت‌ صغری‌ ۶۹ سال‌ است‌ كه‌۴۵ سال‌ مربوط به‌ عثمان‌ بن‌ سعید و پسرش‌محمدبن‌ عثمان‌ و ۲۱ سال‌ مربوط به‌ حسین‌ بن‌روح‌ و ۳ سال‌ مربوط به‌ علی‌ سمری‌ است‌ و غیبت‌كبری‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ نیز ادامه‌ دارد از سال‌ ۳۲۹ تا۱۴۲۶ به‌ مدت‌ ۱۰۹۵ سال‌ ادامه‌ دارد و عاشقان‌او طی‌ این‌ سالها برای‌ او می‌گویند و می‌نویسند ودر فراقش‌ می‌گریند و می‌سوزند و می میرند.


منبع : خانواده سبز

ادامه مطلب


[ دوشنبه 30 آذر 1394  ] [ 03:30 ق.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

آغاز امامت حضرت ولی عصر عج-3


ادامه مطلب


[ دوشنبه 30 آذر 1394  ] [ 03:29 ق.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

آغاز امامت حضرت ولی عصر عج-2


ادامه مطلب


[ دوشنبه 30 آذر 1394  ] [ 03:28 ق.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

آغاز امامت حضرت ولی عصر عج-1


ادامه مطلب


[ دوشنبه 30 آذر 1394  ] [ 03:27 ق.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

آغاز امامت حضرت ولی عصر عج


ادامه مطلب


[ دوشنبه 30 آذر 1394  ] [ 03:27 ق.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

هشتم ربیع الاول؛ آغاز امامت امام عصر(عج)

 
در این برهه از زمان، بحران فکری و اعتقادی بزرگی در میان پیروان امامان شیعه به وجود آمد. در این دوران که به سال‌های حیرت موسوم است، شیعیان به فرقه های متعدد منشعب گردیدند.
هشتم ربیع الاول؛ آغاز امامت امام عصر(عج)
 

پس از شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) در سال ۲۶۰ هجری، امامت حضرت مهدی، آغاز گردید. از آنجایی که حضرت امام حسن عسکری(ع) برخلاف سایر امامان شیعه که در زمان حیات شان، جانشین بعدی را تعیین کرده بودند به طور علنی، جانشینی برای خود مشخص نکرده بود.
حجت الاسلام برهانی؛ از علمای شهر کابل در یک گفتگوی ویژه با خبرگزاری صدای افغان(آوا) با بیان این مطلب افزود:"در این برهه از زمان، بحران فکری و اعتقادی بزرگی در میان پیروان امامان شیعه به وجود آمد. در این دوران که به سال‌های حیرت موسوم است، شیعیان به فرقه های متعدد منشعب گردیدند".
به گفته این عالم دینی، عده ای از شیعیان اعتقاد داشتند که از امام حسن عسکری(ع) فرزندی باقی نمانده است و یا اینکه این فرزند درگذشته است و نیز بسیاری از شیعیان، امامت جعفر؛ برادر امام حسن عسکری را پذیرفته بودند و گروهی هم متوجه فرزندان و نوادگان امام نهم و دهم شیعه بودند؛ بنابراین تعداد کثیری از شیعیان در رابطه با جانشینی امام یازدهم، دچار اشتباه و شک و تردید گردیده بودند".
به گفته برهانی، تعداد کمی از اصحاب امام حسن عسکری(ع) به رهبری عثمان بن سعید عمری باور داشتند و گفتند که وی پسری داشتند که جانشین مشروع برای امامت است. طبق گفته عمری، این پسر مخفی نگاه داشته شده بود؛ زیرا ترس آن می رفت که توسط دولت عباسی دستگیر و به قتل برسد.
به گفته وی، این دیدگاه اگرچه در ابتدا در اقلیت بود؛ اما به مرور زمان به دیدگاه تمام شیعیان تبدیل گردید که شیعیان فعلی دوازده امامی را می توان پیرو این طرز فکر دانست.
به باور این عالم دینی، روز جمعه هشتم ربیع الاول سال ۲۶۵ هجری قمری، امامت حضرت مهدی(عج) آغاز گردید. گفتنی است که ولادت امام زمان(عج) در روز جمعه بوده و همچنین آغاز امامت آنحضرت و نیز بنا بر نقلی که از نطر شیعه بسیار مشهور است، ظهور امام هم به روز جمعه خواهد بود و همینطور یکی از اسامی آنحضرت نیز جمعه است.
وی روایتی را از زبان ابوسهل که یکی از افراد مورد وثوق امام حسن عسکری(ع) بوده نقل کرده افزود:"او گفته است من در نزد امام حسن عسکری(ع) بودم، در حالی که وضع صحی امام منقلب بود و هر لحظه نیروهای بدنی او رو به تحلیل می رفت، در همین لحظه، حضرت مهدی(عج) وارد شد، امام که چشمش به حضرت مهدی افتاد او را به عنوان آخرین وصی رسول خدا و آخرین امام مؤمنین و حجت برحق خدا معرفی کرد. وصیت ها و سفارشات خود را به او نمود.
به گفته ابوسهل: گویا در این لحظه احساس شد که آغاز قبول مسئولیت امام زمان بود. بعد از آن حضرت امام حسن عسکری(ع) رو به فرزندش کرد و گفت: یا سیدی اهل بیته اسقنی با لماء فانی ذاهب الی ربی" ای بزرگ خاندان، خودت آبی به من بنوشان؛ زیرا من به زودی به سوی پروردگارم خواهم شتافت".


ادامه مطلب


[ دوشنبه 30 آذر 1394  ] [ 03:25 ق.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی‌

به عموم جوانان در کشورهای غربی‌
حوادث تلخی که تروریسم کور در فرانسه رقم زد، بار دیگر مرا به گفتگو با شما جوانان برانگیخت. برای من تأسّف‌بار است که چنین رویدادهایی بستر سخن را بسازد، امّا واقعیّت این است که اگر مسائل دردناک، زمینه‌ای برای چاره‌اندیشی و محملی برای همفکری فراهم نکند، خسارت دوچندان خواهد شد. رنج هر انسانی در هر نقطه از جهان، به‌خودی‌خود برای همنوعان اندوه‌بار است. منظره‌ی کودکی که در برابر دیدگان عزیزانش جان میدهد، مادری که شادی خانواده‌اش به عزا مبدّل میشود، شوهری که پیکر بی‌جان همسرش را شتابان به سویی میبرد، و یا تماشاگری که نمیداند تا لحظاتی دیگر آخرین پرده‌ی نمایش زندگی را خواهد دید، مناظری نیست که عواطف و احساسات انسانی را برنینگیزد. هرکس که از محبّت و انسانیّت بهره‌ای برده باشد، از دیدن این صحنه‌ها متأثّر و متألّم میشود؛ چه در فرانسه رخ دهد، چه در فلسطین و عراق و لبنان و سوریه. قطعاً یک‌ونیم میلیارد مسلمان همین احساس را دارند و از عاملان و مسبّبان این فجایع، منزجر و بیزارند. امّا مسئله این است که رنجهای امروز اگر مایه‌ی ساختن فردایی بهتر و ایمن‌تر نشود، فقط به خاطره‌هایی تلخ و بی‌ثمر فرو خواهد کاست. من ایمان دارم که تنها شما جوانهایید که با درس گرفتن از ناملایمات امروز، قادر خواهید بود راه‌هایی نو برای ساخت آینده بیابید و سدّ بیراهه‌هایی شوید که غرب را به نقطه‌ی کنونی رسانده است.

درست است که امروز تروریسم درد مشترک ما و شما است، امّا لازم است بدانید که ناامنی و اضطرابی که در حوادث اخیر تجربه کردید، با رنجی که مردم عراق، یمن، سوریه، و افغانستان طیّ سالهای متمادی تحمّل کرده‌اند دو تفاوت عمده دارد؛ نخست اینکه دنیای اسلام در ابعادی بمراتب وسیع‌تر، در حجمی انبوه‌تر و به مدّت بسیار طولانی‌تر قربانی وحشت‌افکنی و خشونت بوده است؛ و دوّم اینکه متأسّفانه این خشونتها همواره از طرف برخی از قدرتهای بزرگ به شیوه‌های گوناگون و به شکل مؤثّر حمایت شده است. امروز کمتر کسی از نقش ایالات متّحده‌ی آمریکا در ایجاد یا تقویت و تسلیح القاعده، طالبان و دنباله‌های شوم آنان بی‌اطّلاع است. در کنار این پشتیبانی مستقیم، حامیان آشکار و شناخته‌شده‌ی تروریسم تکفیری، علی‌رغم داشتن عقب‌مانده‌ترین نظامهای سیاسی، همواره در ردیف متّحدان غرب جای گرفته‌اند، و این در حالی است که پیشروترین و روشن‌ترین اندیشه‌های برخاسته از مردم‌سالاری‌های پویا در منطقه، بی‌رحمانه مورد سرکوب قرار گرفته است. برخورد دوگانه‌ی غرب با...

ادامه را در ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب


[ شنبه 28 آذر 1394  ] [ 07:13 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

آثار و فواید و ویژگی هایی که بر دعا کردن برای تعجیل فرج امام زمان (عج)

 

بیان آثار و فواید و ویژگی هایی که بر دعا کردن برای تعجیل فرج امام زمان(عج) مترتب است


1- فرمایش حضرت ولی عصر- عجل الله فرجه الشریف – و بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که آن فرج شما است

2- این دعا سبب زیاد شدن نعمت ها است

3- اظهار محبت قلبی

4- نشانه انتظار

5- زنده کردن امر ائمه اطهار

6- مایه ناراحتی و وحشت شیطان لعین

7- نجات یافتن از فتنه های آخر الزمان

8- ادا کردن قسمتی از حقوق آن حضرت است – که ادا کردن حق هر حقداری واجب ترین امور است

9- تعظیم خداوند و دین خداوند است

10- حضرت صاحب الزمان ( عجل الله فرجه الشریف) در حق او دعا می کند

11- شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حال او می شود

12- شفاعت پیغمبر ان شاءالله شامل حالش می شود

13- این دعا فرمانبری امر الهی و طلب فضل و عنایت او است

14- مایه استجابت دعا می شود

15- ادا کردن اجر و مزد رسالت است

16- مایه دفع بلا است

17- سبب وسعت روزی است ان شاءالله

18- باعث آمرزش گناهان می شود

19- تشرف به دیدار آن حضرت در بیداری یا خواب

20- رجعت به دنیا در زمان ظهور آن حضرت

21- از برادران پیغمبر خواهد بود

22- فرج مولای ما حضرت صاحب الزمان زودتر واقع می شود

23- پیروی از پیغمبر و امامان خواهد بود

24- وفای به عهد و پیمان خداوندی است

25- آثار نیکی به والدین برای دعا کننده حاصل می گردد

26- فضیلت رعایت و ادای امانت برایش حاصل می شود

27- زیاد شدن اشراق نور امام در دل او

28- طولانی شدن عمر ان شاءالله

29- تعاون و همکاری در کارهای نیک و تقوی

30- رسیدن به نصرت و یاری خداوند و پیروزی بر دشمنان به کمک خداوند

31- هدایت به نور قرآن مجید

32- نزد اصحاب اعراف معروف می گردد

33- به ثواب طلب علم نایل می شود ان شاءالله

34- از عقوبت های اخروی ایمن می ماند ان شاءالهء

35- هنگام مرگ به او مژده می رسد و با او به نرمی رفتار می شود

36- این دعا اجابت دعوت خدا و رسول است

37- با حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) در درجه آن حضرت خواهد بود

38- محبوب ترین افراد نزد خداوند خواهد بود

39- عزیزترین و گرامی ترین افراد نزد پیغمبر می شود

40- دعای پیغمبر شامل حالش می گردد

41- از اهل بهشت خواهد شد ان شاءالله

42- کردارهای بد او به کردارهای نیک مبدل شود

43- خداوند متعال در عبادت، او را تایید فرماید

44- با این دعا عقوبت از اهل زمین دور می شود ان شاءالله

45- ثواب کمک به مظلوم را دارد

46- ثواب احترام به بزرگ تر وتواضع نسبت به او دارد

47- پاداش خوانخواهی مولای مظلوم حضرت ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) را دارد

48- شایستگی دریافت احادیث ائمه اطهار را می یابد

49- نور او برای دیگران نیز- روز قیامت – درخشان می گردد

50- هفتاد هزار نفر از گنهکاران را شفاعت می کند

51- دعای حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) درباره او در روز قیامت

52- بی حساب داخل بهشت شدن

53- ایمن بودن از تشنگی روز قیامت

54- جاودانه بودن در بهشت

55- مایه خراش روی ابلیس و مجروح شدن دل او است

56- روز قیامت هدیه های ویژه ای دریافت می دارد

57- خداوند عزوجل از خدمتگزاران بهشت نصیبش فرماید

58- در سایه گسترده خداوند قرار گرفته و رحمت بر او نازل می شود – مادامی که مشغول آن دعا باشد-

59- پاداش نصیحت مومن را دارد

60- مجلسی که در آن برای حضرت قائم ( عجل الله فرجه الشریف) دعا شود، محل حضور فرشتگان گردد

61- دعا کننده مورد مباهات خداوند شود

62- فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند

63- از نیکان مردم – پس از ائمه اطهار – می شود

64- این دعا اطاعت از اولی الامر است که خداوند اطاعتشان را واجب ساخته است

65- مایه خرسندی خداوند عزوجل می شود

66- مایه خشنودی پیغمبر می گردد

67- این دعا خوشایندترین اعمال نزد خداوند است

68- از کسانی خواهد بود که خداوند در بهشت به او حکومت دهد ان شاء الله

69- حساب او آسان می شود

70- این دعا در عالم برزخ و قیامت مونس مهربانی خواهد بود

71- این عمل بهترین اعمال است

72- مایه دوری غصه ها می شود

73- دعای هنگام غیبت بهتر از دعای هنگام ظهور امام است

74- فرشتگان در باره اش دعا می کنند

75- دعای حضرت سیدالساجدین – که نکات و فواید متعددی دارد- شامل حالش می شود

76- این دعا تمسک به ثقلین (کتاب وعترت) است

77- چنگ زدن به ریسمان الهی است

78- سبب کامل شدن ایمان است

79- مانند ثواب همه بندگان به او می رسد

80- تعظیم شعائر خداوند است

81- این دعا ثواب شهید با پیغمبر را دارد

82- ثواب شهید زیر پرچم حضرت قائم را دارد

83- ثواب احسان به مولای ما حضرت صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشریف) را دارد

84- در این دعا ثواب گرامی داشتن عالِم هست

85- پاداش گرامی داشت شخص کریم را دارد

86- در میان گروه ائمه اطهار محشور می شود

87- درجات او در بهشت بالا می رود

88- از بدی حساب در روز قیامت ایمن باشد

89- نایل شدن به بالاترین درجات شهدا روز قیامت

90- رستگاری به شفاعت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

منبع: کتاب مکیال المکارم / جلد 1 / ص 352


ادامه مطلب


[ چهارشنبه 25 آذر 1394  ] [ 06:33 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

نصرت و یاری امام زمان (عج)روایات بسیاری وارد شده كه با انتظار، ‌نصرت و یاری امام (ع) حاصل می شود، از جمله در نورالابصار از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است كه فرمود:

هر كس از شما بمیرد در حالی كه انتظار ظهور حضرت قائم (عج) را داشته باشد ، مانند كسی است كه با آن حضرت و در خیمه ایشان باشد.
آنگاه اندكی ساكت شد و سپس فرمود: مانند كسی است كه در ركاب او جهاد كند.
پس از آن فرمود: نه ، والله ، بلكه مانند كسی است كه در ركاب رسول اكرم (صل الله علیه و اله) شهید شده باشد.

___________________________

بحارالانوار ج 52 ص 126 حدیث 18


ادامه مطلب


[ چهارشنبه 25 آذر 1394  ] [ 06:32 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

شیعه سه گروهند...

 

امام صادق علیه السّلام فرمود:

شیعه سه گروهند:


 گروهى كه خود را با انتساب به ما آبرو و زینت مى دهند،

و گروهى كه از طریق منسوب كردن خویش به ما امرار معاش مى نمایند،


و گروهى از ما هستند و كارشان براى ماست ، به امن ما در امانند، و به ترس ما

ترسانند، زیاده گو و افشاكننده اسرار نیستند، و تهى و خودنما

نیستند، اگر غایب باشند كسى دنبال آنها نمى گردد، و اگر حاضر

باشند كسى به آنها اعتنایى نمى كند، آنان چراغهاى هدایتند.وَ عَنْ أَبِی حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الشِّیعَةُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ یَتَزَیَّنُونَ بِنَا وَ صِنْفٌ یَسْتَأْكِلُونَ بِنَا وَ صِنْفٌ مِنَّا وَ إِلَیْنَا یَأْمَنُونَ بِأَمْنِنَا وَ یَخَافُونَ بِخَوْفِنَا لَیْسُوا بِالْبُذُرِ الْمُذِیعِینَ وَ لَا بِالْجُفَاةِ الْمُرَاءِینَ إِنْ غَابُوا لَمْ یُفْقَدُوا وَ إِنْ یَشْهَدُوا لَمْ یُؤْبَهْ بِهِمْ أُولَئِكَ مَصَابِیحُ الْهُدَى

______________________

مشكاة الانوار فى غرر الاخبار باب صفات شیعه


ادامه مطلب


[ چهارشنبه 25 آذر 1394  ] [ 06:31 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]