آیا در غسل شستن موهای بلند بدن واجب است ؟

 

 
پاسخ :
اکثر فقها فتوا دارند که در غسل باید موهای بلند بدن شسسته بشود. بعضی فتوا دارند که شستن موهای بلند بدن لازم نیست .اگر شما در غسل ،موهای بلند بدن را بشویید ، غسل شما به فتوای همه ی فقها درست است.

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:14 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (1) ]

آیا لمس کردن میت با دستکش غسل دارد ؟

 

 
پاسخ :
خیر . اگر بدن انسان با بدن میت تماس نداشته باشد،غسل مس میت ندارد.

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:14 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

اگر هنگام دست زدن به انسانی، شک کنیم که او مرده بوده است یا خیر ، آیا غسل مسّ میت واجب است ؟

 

 
پاسخ :
خیر لازم نیست ولی اگر می خواهید احتیاط کنید، می توانید غسل مسّ میت را انجام بدهید .

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:14 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

اگر در بدن ما زخم باشد چگونه باید غسل کنیم ؟

 

 
پاسخ :
باید جای زخم را شستشو بدهیم و بعد غسل کنیم ولی اگر خون بند نمی آید و نمی توان غسل را انجام داد، بایدغسل جبیره ای انجام بشود .باید چسب یا پارچه ای روی زخم بگذارید و غسل قسمت های دیگر را بجا بیاورید و بعد بر روی چسب یا پارچه دست بکشید .

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:13 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

ما چطور می توانیم یک غسل مستحب و یک غسل واجب را باهم انجام بدهید ؟

 

 
پاسخ :
شما می توانید نیت هر دو غسل را بکنید و یک غسل انجام بدهید .

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:13 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

غسل ترتیبی را توضیح دهید .

 

 
پاسخ :
در غسل ترتیبی ،انسان به نیت غسل ابتدا سر و گردن را می شوید بعد نیمه ی راست بدن و بعد نیمه ی چپ بدن را شستشو می دهد . در غسل باید تمام بدن شسته بشود . مقدار آب مصرفی به گفته ی پیامبر نباید بیشتر از سه کیلو باشد . البته اگر آب بیشتری مصرف شد غسل باطل نیست ولی کراهت دارد . بهتر است که در وضو و غسل آب زیادی مصرف نکنیم .

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:13 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

اگر هنگام غسل شک کنیم که غسل را درست انجام داه ایم یا خیر ، تکلیف چیست ؟

 

 
پاسخ :
اگر شما غسل را انجام داده اید و بعد شک کنید که غسل را درست انجام داده اید یا خیر ، این شک اعتباری ندارد حتی اگر شما در حمام باشید . اگر شما در جزئی از غسل شک کنید می توانید آنرا بشویید ولی باید مواظب باشید که وسواس بخرج ندهید .

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:12 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

در چه مواقعی باید غسل را انجام داد . انواع غسل ها را توضیح بدهید .

 

 
پاسخ :
موجبات غسل متعدد است . غسل گاهی واجب و گاهی مستحب است .غسل های واجب مثل غسل جنابت و مس میت ،اگر کسی جنب شد برای خواندن نماز احتیاج به غسل دارد . اگر هنوز میت را غسل نداده اند و کسی دست به میت بزند باید غسل میت را انجام بدهد . غسل مستحب مثل غسل جمعه و زیارت .

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:10 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

اگر ما چندغسل داشته باشیم با چه نیتی بایدغسل کنیم ؟

 

 
پاسخ :
شما می توانید چند تا غسل هر کدام به نیت خودشان انجام بدهید یا می توانید یک غسل انجام بدهید و به قصد همه ی آنها نیت کنید .

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:10 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]

اگر ما هنگام غسل ، پنبه در گوش مان بگذاریم آیا غسل درست است ؟

 

 
پاسخ :
بله . غسل درست است . زیرا در هنگام غسل ،شستن داخل گوش واجب نیست .
در غسل باید ظاهر گوش شسته بشود .

ادامه مطلب


[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:09 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]