وقت افطار کردن

 

وقت افطار كردن روزه چه زمانى است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل، صافى و نورى : وقت افطار روزه مغرب است. مغرب زمانى است كه قرص خورشيد در افق پنهان شود و بعد از مدتى سرخى طرف مشرق از بالاى سر انسان بگذرد. . توضيح المسائل مراجع، م 735 و دفتر: خامنه اى.
آيات عظام بهجت و مكارم : وقت افطار روزه غروب است. غروب زمانى است كه قرص خورشيد در افق پنهان شود؛ ولى احتياط مستحب آن است كه مدتى صبر كند تا سرخى طرف مشرق از بين برود و مغرب شود. توضيح المسائل مراجع، م 735.
آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد : وقت افطار روزه بنا بر احتياط واجب مغرب است؛ يعنى، بايد مدتى صبر كند تا سرخى طرف مشرق از بالاى سر انسان بگذرد. . توضيح المسائل مراجع، م 735 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 741.
تبصره . براساس ديدگاه مشهور فقيهان بين غروب و مغرب تفاوت است. غروب عبارت است از پنهان شدن قرص خورشيد در افق. مغرب عبارت است از زمانى كه سرخى طرف مشرق كه بعد از غروب خورشيد پيدا مى شود، از بين برود. فاصله زمانى بين غروب خورشيد و مغرب به اختلاف فصل هاى سال تفاوت مى كند؛ (تقريبا بين پانزده تا بيست دقيقه مى باشد).
(احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 22/500017)

[ جمعه 21 خرداد 1395  ] [ 07:24 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]