فراموشى نيت روزه

 

اگر شب اول ماه رمضان، نيت روزه را فراموش كند و پيش از ظهر يادش بيايد، تكليف روزه او چيست؟

همه مراجع (به جز تبريزى و وحيد) : اگر مبطلات روزه را مرتكب نشده، بايد نيت كند و روزه اش صحيح است و اگر يكى از آنها را مرتكب شده، روزه او باطل است ؛ ولى [ به احترام ماه رمضان] بايد تا اذان مغرب، از كارى كه روزه را باطل مى كند، خوددارى و بعد از ماه رمضان، آن روز را قضا كند. توضيح المسائل مراجع، م 1561.
آيات عظام تبريزى و وحيد : اگر مبطلات روزه را مرتكب نشده، بايد نيت كند و روزه بگيرد و بنابر احتياط واجب بعد از ماه رمضان نيز قضا نمايد و اگر يكى از آنها را مرتكب شده، روزه اش باطل است ؛ ولى [ به احترام ماه رمضان] بايد تا اذان مغرب از كارى كه روزه را باطل مى كند، خوددارى و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا كند. تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م 1561 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1569.
(احكام روزه، سيد مجتبي حسيني، كد: 18/500017)

[ جمعه 21 خرداد 1395  ] [ 07:24 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]