برخی چيزهايى كه روزه را باطل می‌كند

   
نه چيز روزه را باطل می‌كند كه برخی از آن‌ها عبارتند از:

۱- خوردن و آشاميدن
۲- دروغ بستن به خدا و پيغمبر(ص) و جانشينان پيغمبر(ع)
۳- رساندن غبار غليظ به حلق
۴- فرو بردن تمام سر در آب
۵- باقى ماندن بر جنابت و حيض تا اذان صبح
۶- اماله كردن با چيزهاى روان
۷- قى كردن
[ یک شنبه 23 خرداد 1395  ] [ 05:22 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]