منظور از حاکم و حکم او در مسئله رؤیت ماه چیست؟

 
 
پاسخ :
«حکم»، عبارت است از انشاى مجتهد جامع شرایط، از روى موازین شرعى در موضوعات جزئى ؛ از قبیل : ثبوت اول ماه، تعیین سرپرست، تعیین متولى، رفع خصومت بین مردم و... این حکم، بر تمامى مکلّفان - حتى مجتهدان - حجت است و همه باید از این حکم پیروى و اطاعت کنند و هیچ مجتهدى نمى تواند حکم او را نقض کند ؛ مگر آنکه به اشتباه و خطاى او پى ببرد. منظور از حکم، صرف خبر و اعلام نیست ؛ بلکه باید لفظ «حَکَمْتُ» و مانند آن به کار رود. منظور از حاکم در رساله هاى عملیه، همان مجتهد جامع شرایط فتوا است.1
پی نوشت:
1. مبانى تکملة المنهاج، کتاب القضاء، ص 3 ؛ التنقیح فى شرح العروة الوثقى، کتاب الاجتهاد و التقلید، م 57 و 68 ؛ العروة الوثقى، م 57 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 7.
منبع : پرسمان
[ دوشنبه 24 خرداد 1395  ] [ 06:37 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]