چند نوع کفّاره روزه وجود دارد؟

 
 
پاسخ :
کفّاره روزه چهار نوع است :
1. کفاره روزه خوارى عمدى در ماه رمضان ؛ و آن آزاد کردن بنده یا گرفتن دو ماه روزه و یا اطعام شصت فقیر است.
2. کفاره خوردن عمدى روزه قضاى ماه رمضان در بعد از ظهر ؛ و آن اطعام ده فقیر است و در صورت عدم تمکن، گرفتن سه روز، روزه است.
3. کفاره روزه نذر معین ؛ و آن همان کفاره روزه خوارى عمدى در ماه رمضان است.1
4. کفاره روزه اعتکاف ؛ و آن همان کفاره روزه خوارى عمدى در ماه رمضان است.
پی نوشت:
1. برخى تبریزى و وحید، کفّاره آن را کفّاره قسم مى دانند و آن آزاد کردن بنده یا اطعام ده فقیر و یا پوشاندن ده فقیر است و در صورت عدم تمکن، گرفتن سه روز، روزه است.
منبع : پرسمان
[ دوشنبه 24 خرداد 1395  ] [ 06:38 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]