اگر بعد از غسل متوجه شدیم که دو نقطه از کف پای مان رنگی است آیا باید از ابتدا غسل را انجام بدهیم ؟

 

 
پاسخ :
در غسل موالات شرط نیست یعنی نباید حتما پشت سر هم باشد . اگر کسی سر و گردن را شسته و آب قطع شد و بعد از یک ساعت باید بقیه غسل را انجام بدهد . اگر بعد از غسل فرد متوجه شد که مانعی در بدن بوده که آب به آنجا نرسیده است ، باید مانع را برطرف کند و اگر سمت راست باشد به نیت غسل همان جا را می شوید و بعد ناحیه ی چپ را بدن را می شوید . اگر در طرف چپ باشد نمازش باطل است زیرا غسلش باطل بوده است . مانع را برطرف می کند و همان جا را می شوید و دیگر لازم نیست که دوش بگیرید و غسل را از سر بگیرد .
[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:02 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]