در چه مواقعی باید غسل را انجام داد . انواع غسل ها را توضیح بدهید .

 

 
پاسخ :
موجبات غسل متعدد است . غسل گاهی واجب و گاهی مستحب است .غسل های واجب مثل غسل جنابت و مس میت ،اگر کسی جنب شد برای خواندن نماز احتیاج به غسل دارد . اگر هنوز میت را غسل نداده اند و کسی دست به میت بزند باید غسل میت را انجام بدهد . غسل مستحب مثل غسل جمعه و زیارت .
[ چهارشنبه 22 دی 1395  ] [ 06:10 ب.ظ ] [ خادم مهدی عج ]
[ نظرات (0) ]