پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه
به گزارش راسخون به نقل از مهر ، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: فکر می کنم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه پرداخت شود.
علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر ، به اختصاص 2500 میلیارد تومان اعتبار جهت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس اشاره کرد و درباره میزان افزایش حقوق این قشر گفت: « با توجه به تفاوت در سوابق بیمه ای بازنشستگان و پلکانی بودن حقوق این قشر، قطعاً میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متفاوت خواهد بود.»
 
به دنبال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق بازنشستگان مشمول صندوق کشوری ، اعتراضات و گله مندی بازنشستگان تامین اجتماعی از اجرای این قانون شدت گرفت و سرانجام با تاکید دولت و مجلس اعتباری بالغ بر 2500 میلیارد تومان جهت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داد.
 
هم اکنون بالغ بر 60 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر بوده و با توجه به تورم موجود در جامعه برای تامین نیازهای معیشتی خود و خانواده با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. 
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر ، به موافقت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و هیئت مدیره این سازمان بر تسریع در افزایش حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: «مسئولان سازمان تامین اجتماعی به دنبال محقق شدن افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان هستند.»
 
خبازها خاطر نشان کرد: « انتظار داریم تا خرداد ماه نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام شود و بازنشستگان این سازمان نیز همچون بازنشستگان کشوری از افزایش حقوق بهره مند شوند.»
 

/1001/