0
ویژه نامه ها
عرصه های همگرایی اقتصادی جهان اسلام اسلام در جهان

عرصه های همگرایی اقتصادی جهان اسلام

بر اساس وجود این رونق و ظرفیت های اقتصادی موجود در کشورهای اسلامی دارای بورس های فعال، مردم و سرمایه گذاران هر کشور اسلامی می توانند از منابع دیگر کشورها استفاده کند و شرکت هایی را با سرمایه گذاری کشورهای...
ظرفیت های وحدت و همگرایی اقتصادی در جهان اسلام اسلام در جهان

ظرفیت های وحدت و همگرایی اقتصادی در جهان اسلام

اشتراکات عمده ی فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام محصول ظهور و گسترش اسلام به عنوان نقطه آغازین تمدن اسلامی است که با نزول قرآن به عنوان پیام رسان الهی و تبلیغ کننده ی وحدت و نفی تفرقه ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ...
ظرفیت های اقتصادی برای همگرایی جهان اسلام اسلام در جهان

ظرفیت های اقتصادی برای همگرایی جهان اسلام

تجارت بیشتر، کشورهای اسلامی را به یکدیگر نزدیکتر خواهد کرد و مشترکات رفتارهای اقتصادی اسلامی مانند تولید و مصرف کالاهای حلال هم نقطه آغاز مناسبی در این زمینه خواهد بود. کشورهای اسلامی با ایجاد و تقویت...