0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نقش والدین در تربیت فرزند(بخش چهارم) تربیت کودک

نقش والدین در تربیت فرزند(بخش چهارم)

اگر احساس می‌کنید کودکتان واکنش درستی به درخواست‌ها و حرف‌هایتان نشان نمی‌دهد و گیج شده است. پرسش و درخواستتان را دوباره تکرار کنید تا متوجه شوید او موضوع را به خوبی فهمیده است. از او بخواهید آنچه به او...
نقش والدین در تربیت فرزند(بخش سوم) تربیت کودک

نقش والدین در تربیت فرزند(بخش سوم)

والدین چه بخواهند، چه نخواهند؛ و چه بتوانند و چه نتوانند؛ چه خوب باشند، چه بد باشند؛ چه آگاه باشند، چه ناآگاه؛ چه شایسته باشند و چه ناشایسته، نخستین و مؤثرترین مربیان فرزندان خود، به ویژه در نخستین سال‌های...
نقش والدین در تربیت فرزند(بخش دوم) تربیت کودک

نقش والدین در تربیت فرزند(بخش دوم)

آنچه مشخص است اینکه خصلت تقلید کردن در کودکان مشهود است و هر چه را که می‌بیند و می‌شنود، بر اساس تقلید می‌پذیرد و اعمالش را طبق آن جلو می‌برد و ممکن است حتی لحظه‌ای به خوب یا بد بودن آن فکر نکند.
کوتاه سخنی در تربیت اجتماعی کلیات تعلیم و تربیت

کوتاه سخنی در تربیت اجتماعی

تربیت دارای ابعاد و گونه‌های مختلفی است که توجه به همه گونه‌ها در تربیت انسان، امری است که گریزی از آن نمی‌باشد. از میان گونه‌های تربیت، تربیت اجتماعی دارای اهمیت زیادی می‌باشد چرا که انسان موجودی است...