0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
چالش‌های فراروی روحانیت در ارتقاء فرهنگ قرآنی حوزه و روحانیت

چالش‌های فراروی روحانیت در ارتقاء فرهنگ قرآنی

اولین آسیب فراروی، بی‌توجهی به مبانی قرآنی نوآوری‌ها است. بی‌تردید گسترش و سرعت تغییرات در سراسر جهان، اهمیت خلاقیت و نوآوری را بیش از پیش ساخته است
راهبردهای فراروی روحانیت در زمینه ارتقاء فرهنگ قرآنی حوزه و روحانیت

راهبردهای فراروی روحانیت در زمینه ارتقاء فرهنگ قرآنی

مهم‌ترین آسیب فراروی ارتقاء فرهنگ قرآنی در جامعه، اختلاف نظر در باب شاخص فرهنگ قرآنی است که هرگونه اقدام اساسی و تصمیم‌گیری درازمدت را برای تقویت و تعمیق آن، دچار مشکل خواهد ساخت؛
نقش روحانیت در نهادینه سازی فرهنگ قرآنی حوزه و روحانیت

نقش روحانیت در نهادینه سازی فرهنگ قرآنی

دو جریان همواره ادعای تحقق هم‌بستگی و جلوگیری از گسست اجتماعی را در جامعه ایران داشته‌اند؛ اولی جریان روحانیت است و دومی جریان روشنفکری غرب‌زده و بی‌هویت.
کارکردهای روحانیت قرآنی حوزه و روحانیت

کارکردهای روحانیت قرآنی

روحانیت شیعه در طول تاریخ، همواره به حراست از منابع و متون قرآنی پرداخته است. نحله‌های این مدعا را می‌توان از همان ابتدا در دفاعیات شیخ مفید و سید‌مرتضی در برابر متکلمین معتدله و زیدیه، از معانی اندیشه‌های...
روحانی قرآنی حوزه و روحانیت

روحانی قرآنی

این وظیفه روحانیت به صورت اخص است که همان‌طور که در ایجاد انقلاب، سهم اساسی و کلی داشت، در حفظ و احیاء آن نیز کوشا باشد.