0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
نظریه حاکمیت جهان بینی دینی بر دانش علوم اسلامی

نظریه حاکمیت جهان بینی دینی بر دانش

هدف علم از دیدگاه اسلام براساس مبنا و جهان‌بینی توحیدی، در بعد نظری، کشف ‌آیات الهی در آفاق و انفس و در بعد عملی استفاده از امکاناتی است که خداوند برای بشر فراهم نموده است.
نظریه علم دینی حداکثری علوم اسلامی

نظریه علم دینی حداکثری

دین در نظریه علم دینی حداکثری، به معنای مصطلح و جامع تعریف شده است و درباره ترابط علم و دین، سایه دین را بر سر تمامی ‌علوم می‌گستراند.‌ایت الله جوادی آملی(دام ظله)، امکان علم دینی را پذیرفته، با دو روش...
مراحل اسلامی سازی علوم علوم اسلامی

مراحل اسلامی سازی علوم

مرحله نخست اسلامی سازی علوم پاکسازی علوم از آلودگی های تمدن غربی و مرحله دوم غوطه ورسازی علوم در مفاهیم کلیدی فرهنگ اسلام. به عبارت دیگر، باید آن ناخالصی ها و انحرافات را از چهره علوم سترد و بر اساس اندیشه...
قلمرو دین دین و کارآمدی

قلمرو دین

قلمرو دین از نگاه آیت‌الله جوادی آملی گسترده است، و دین علاوه بر بیان مسائل عبادی، اخلاقی، اعتقادی در عرصه علوم انسانی و تجربی نیز صاحب نظر است، و دامنه دین بسیاری از علوم را در بر می‌گیرد.