0
ویژه نامه ها
قوانین ایران برای برگزاری انتخابات سالم انتخابات

قوانین ایران برای برگزاری انتخابات سالم

چه قوانینی در رابطه با انجام یک انتخابات درست و شایسته در ایران و قوانین ما موجود است؟
چرایی اصرار بر نظارت استصوابی انتخابات

چرایی اصرار بر نظارت استصوابی

چرا در نظارت ها و بررسی صلاحیت افراد، اصل بر برائت و اصاله الصحه گذاشته نمی شود بلکه اصرار بر نظارت استصوابی و احراز صلاحیت هاست؟
معیارهای نماینده اصلح از منظر مقام معظم رهبری انتخابات

معیارهای نماینده اصلح از منظر مقام معظم رهبری

معیارهای نماینده اصلح از منظر مقام معظم رهبری کدامند؟
ملاک‌های نماینده اصلح از منظر امام خمینی (ره) انتخابات

ملاک‌های نماینده اصلح از منظر امام خمینی (ره)

ملاک‌های نماینده اصلح از منظر امام خمینی (ره) چیست؟
معیارهای افراد اصلح از منظر روایات انتخابات

معیارهای افراد اصلح از منظر روایات

معیارهای افراد اصلح از منظر روایات اسلامی کدامند؟
معیارهای افراد اصلح از منظر قرآن کریم انتخابات

معیارهای افراد اصلح از منظر قرآن کریم

معیارهای افراد اصلح از منظر قرآن کریم چیست؟
نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات انتخابات

نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات

آیا نظارت استصوابی نوعی بدعت نیست؟ چرا شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را نظارت استصوابی تفسیر کرده است؟
نظارت استصوابى و توسعه سیاسى انتخابات

نظارت استصوابى و توسعه سیاسى

آیا نظارت استصوابى مانع توسعه سیاسى و مشارکت آحاد مردم نیست؟
نظارت استصوابی و حکومت دموکراسی انتخابات

نظارت استصوابی و حکومت دموکراسی

آیا نظارت استصوابی اعمال شده در کشور ما با مبانی حکومت دموکراسی در تضاد نیست؟
نظارت استصوابى بر انتخابات انتخابات

نظارت استصوابى بر انتخابات

نظارت بر انتخابات به چه معناست؟ انواع نظارت کدامند و درنظارت شورای نگهبان بر انتخابات کدام یک از انواع نظارت مد نظر می باشد؟