0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش دوم) هوش هیجانی

هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش دوم)

دورانی که کودکان و نوجوانان در مدارس حضور دارند زمان بسیار خوبی برای پرورش مهارت هایی است که در آینده بدان نیاز دارند. یکی از این مهارت ها، هوش هیجانی است. در این نوشتار به بیان نقش آن می پردازیم. با ما...
هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش اول) هوش هیجانی

هوش هیجانی و آموزش و پرورش (بخش اول)

برخی بر این باور نادرست هستند که تنها عامل موفقیت در تحصیل، هوشبهر افراد است. ولی امروزه مطالعات روانشناختی چیز دیگری را بیان می دارد. با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.
خانواده های امروزین خانواده

خانواده های امروزین

دنیای مدرن بر بسیاری از مسائل پیرامون زندگی انسان تاثیر گذاشته است. یکی از این مسائل خانواده هست که از آن به عنوان کوچک ترین نهاد اجتماعی یاد می شود. در این نوشتار به بررسی تاثیرات دنیای مدرن بر خانواده...