0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
ارزش های اخلاقی، اجتماعی و آموزشی بازی برای کودکان تربیت کودک و نوجوان

ارزش های اخلاقی، اجتماعی و آموزشی بازی برای کودکان

یکی از فواید بازی برای کودکان، رشد جسمی و روانی ایشان است. در این نوشتار برآنیم به بیان فواید بازی در رشد ارزش های اخلاقی و اجتماعی کودکان بپردازیم. با ما همراه باشید.
کارکردهای اجتماعی و اقتصادی تشکیل خانواده ازدواج

کارکردهای اجتماعی و اقتصادی تشکیل خانواده

در کتاب های جامعه شناسی و روان شناسی برای ازدواج، کارکردهای فراوانی بیان شده است. دسته ای از این کارکردها، کارکردهای اجتماعی و اقتصادی است. با ما همراه باشید تا در مورد این کارکردها بیشتر بدانید.
زنانگی و مردانگی (بخش اول) شخصیت شناسی

زنانگی و مردانگی (بخش اول)

یکی از مسائل بسیار مورد بحث در مورد تفاوت های زن و مرد هست.برخی این تفاوت ها را ذاتی و برخی دیگر حاصل تربیت اجتماعی می دانند. با ما همراه باشید تا این تفاوت را از منظر یک کتاب علمی بنگریم.
بررسی انواع گونه های تربیتی (بخش اول) تربیت کودک و نوجوان

بررسی انواع گونه های تربیتی (بخش اول)

تربیت دارای گونه های متفاوتی است که برخی بر برخی دیگر تقدم و اولویت دارد. این بدان معنا نیست که برخی از اینگونه های بی ارزش است بلکه بدین معناست که گونه ای از این انواع پایه و اساس دیگر گونه های تربیتی...
نهادهای موازی با خانواده در تربیت فرزندان (بخش دوم) تربیت کودک و نوجوان

نهادهای موازی با خانواده در تربیت فرزندان (بخش دوم)

مدرسه به عنوان دومین نهاد اجتماعی که انسان با آن رو به روست، نقش مهمی در آموزش و پرورش انسان دارد. اما سئوال مهم در این میان آن است که مدرسه باید چه چیزهایی را بیاموزد و چه چیزهایی را در کودک و نوجوان...
روابط اجتماعی کودکان 9 ساله تربیت کودک و نوجوان

روابط اجتماعی کودکان 9 ساله

تربیت اجتماعی، مقدمه روابط اجتماعی کودک است. اگر کودک به درستی در این موضوع تربیت شده باشد، می تواند روابط اجتماعی خوبی با دیگران داشته باشد. با ما همراه باشید تا با ویژگی های ارتباطی کودک 9 ساله بیشتر...
تربیت اجتماعی در آیه 13 سوره حجرات (بخش سوم) تربیت کودک و نوجوان

تربیت اجتماعی در آیه 13 سوره حجرات (بخش سوم)

در بخش پیشین به بیان معانی مفردات آیه و نیز روایات های تفسیری ذیل آیه 13 سوره حجرات پرداختیم. در این نوشتار به بیان تفسیر علامه طباطبایی (ره) از این آیه می پردازیم. با ما همراه باشید.
تربیت اجتماعی در آیه 13 سوره حجرات (بخش دوم) تربیت کودک و نوجوان

تربیت اجتماعی در آیه 13 سوره حجرات (بخش دوم)

تربیت اجتماعی، گونه ای خاص از تربیت است که ارتباط مستقیمی با زندگی شخص در اجتماع دارد. در این نوشتار به بیان نکات تربیت اجتماعی بر اساس آیه 13 سوره حجرات می پردازیم. با ما همراه باشید.
تربیت اجتماعی در آیه 13 سوره حجرات (بخش اول) تربیت کودک و نوجوان

تربیت اجتماعی در آیه 13 سوره حجرات (بخش اول)

جامعه پذیری اگر در نهاد انسان ها به درستی قرار بگیرد، می تواند جامعه را به سوی مطلوب هایی مورد پسند آن جامعه سوق دهد. در این نوشتار به بیان نکات تفسیری در تربیت اجتماعی از آیه 13 سوره حجرات می پردازیم....
تربیت اجتماعی در آیه 32 سوره زخرف (بخش سوم) تربیت کودک و نوجوان

تربیت اجتماعی در آیه 32 سوره زخرف (بخش سوم)

یکی از آیات قرآن کریم که به مسئله تربیت اجتماعی پرداخته است، آیه 32 سوره زخرف است. در دو نوشتار پیشین به بیان تبیین واژگان این آیه و نیز روایت هایی که در تفسیر این آیه بیان شده است، پرداختیم. در ادامه...