0
مسیر جاری :
ویژه نامه ها
آنچه که از ازدواج سالمندان باید بدانید (بخش سوم) ازدواج

آنچه که از ازدواج سالمندان باید بدانید (بخش سوم)

روان شناسان درباره مؤثر بودن ازدواج در سلامت روحی و جسمی فرد سالمند، معتقد هستند که داشتن همسر در دوران سالمندی گام مؤثری در تقویت روحیه افراد سالمند محسوب می شود، چرا که نیازهای روحی افراد مانند دوست...
آنچه که از ازدواج سالمندان باید بدانید (بخش دوم) ازدواج

آنچه که از ازدواج سالمندان باید بدانید (بخش دوم)

ازدواج سالمندان فی نفسه برای استحکام خانواده و از تنهایی درآوردن افراد و کامل کردن انسان ها امری نیکوست. عرف ما برای افراد سالمندی که تا به حال ازدواج نکرده اند یا آن ها که همسران شان را از دست داده اند...
آنچه که از ازدواج سالمندان باید بدانید (بخش اول) ازدواج

آنچه که از ازدواج سالمندان باید بدانید (بخش اول)

ازدواج نیازی غریزی و فطری است. شاید در ظاهر نیازهای جسمانی و ادامه نسل عامل پیوند زناشویی در طول تاریخ بوده باشد اما حس نیاز به یک همراه و همدل که بتوان در کلیه مسائل زندگی و غم ها و شادی ها با او همراه...