0
ویژه نامه ها
آموزش مقام بیات حجاز و نهاوند/ استاد هلباوی محمد الهلباوی
دانلود فایل

آموزش مقام بیات حجاز و نهاوند/ استاد هلباوی

آموزش مقام بیات حجاز و نهاوند سوره مبارکه مزمل استاد هلباوی
آموزش سوره حمد ویژه کودک و نوجوان +فیلم قرآن کریم
دانلود فایل

آموزش سوره حمد ویژه کودک و نوجوان +فیلم

مجموعه فرهنگی سرودستان که درپی شیوع کرونا فعالیت‌های آموزشی مختلفی در حوزه قرآن کریم به صورت مجازی آغاز کرده است جدیدترین اثر آموزشی خود را ویژه آموزش سوره حمد منتشر کرد. این اثر که از مجموعه زنگ قرآن...
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره حجر و سوره نحل آیات ۱ تا ۵۰ خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره حجر و سوره نحل آیات ۱ تا ۵۰

ترتیل آموزشی خلیل الحصری سوره حجر و سوره نحل آیات ۱ تا ۵۰
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های نبا تا انتهای طارق خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های نبا تا انتهای طارق

ترتیل آموزشی خلیل الحصری سوره های نبا تا انتهای طارق
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های ملک، قلم، حاقه، معارج، نوح خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های ملک، قلم، حاقه، معارج، نوح

ترتیل آموزشی خلیل الحصری،سوره های ملک، قلم، حاقه، معارج، نوح
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های جن، مزمل، مدثر، قیامه، دهر، مرسلات خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های جن، مزمل، مدثر، قیامه، دهر، مرسلات

ترتیل آموزشی خلیل الحصری سوره های جن، مزمل، مدثر، قیامه، دهر، مرسلات
ترتیل آموزشی | حصری: سوره های اعلی تا انتهای ناس خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی | حصری: سوره های اعلی تا انتهای ناس

ترتیل آموزشی خلیل الحصری،سوره های اعلی تا انتهای ناس
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره ذاریات آیات ۳۱ تا آخر، سوره های طور، نجم، قمر خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره ذاریات آیات ۳۱ تا آخر، سوره های طور، نجم، قمر

ترتیل آموزشی خلیل الحصری،سوره ذاریات آیات ۳۱ تا آخر، سوره های طور، نجم، قمر
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره های جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم

ترتیل آموزشی خلیل الحصری، سوره های جمعه، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم
ترتیل آموزشی/ حصری: سوره بقره آیات ۷۵ تا۱۴۱ خلیل الحصری
دانلود فایل

ترتیل آموزشی/ حصری: سوره بقره آیات ۷۵ تا۱۴۱

ترتیل آموزشی خلیل الحصری، سوره بقره آیات ۷۵ تا۱۴۱