0
ویژه نامه ها
چند ساعت بیشتر باقی نمانده/ حاج آقا مجتبی تهرانی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
دانلود فایل

چند ساعت بیشتر باقی نمانده/ حاج آقا مجتبی تهرانی

سخنرانی آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی پیرامون وداع با ماه مبارک رمضان
امشب جواب مثبته/ آیت الله مجتبی تهرانی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
دانلود فایل

امشب جواب مثبته/ آیت الله مجتبی تهرانی

سخنرانی آیت الله آقامجتبی تهرانی پیرامون درک شب قدر و بخشش گناهان
ندای خداوند در شبهای ماه رمضان/ آیت الله آقامجتبی تهرانی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
دانلود فایل

ندای خداوند در شبهای ماه رمضان/ آیت الله آقامجتبی تهرانی

سخنرانی آیت الله آقا مجتبی تهرانی پیرامون ندای خدا در شب های ماه مبارک رمضان
وضعت خوب شد خدا را فراموش نکن/ آیت الله مجتبی تهرانی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
دانلود فایل

وضعت خوب شد خدا را فراموش نکن/ آیت الله مجتبی تهرانی

سخنرانی مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی پیرامون یاد خدا در همه احوال
فرصت استغفار ماه رجب/ آقامجتبی تهرانی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
دانلود فایل

فرصت استغفار ماه رجب/ آقامجتبی تهرانی

سخنان آیت الله آقامجتبی تهرانی پیرامون فرصت استغفار ماه رجب
اطاعت از اهل‌بیت در کلام آیت‌الله مجتبی تهرانی مرحوم آیت الله شیخ مجتبی تهرانی
دانلود فایل

اطاعت از اهل‌بیت در کلام آیت‌الله مجتبی تهرانی

سخنانی کوتاه از مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی را در این فیلم کوتاه خواهید دید.