0
ویژه نامه ها
برترین گل باشگاه آاس رم در سال 2020 سال 1399
دانلود فایل

برترین گل باشگاه آاس رم در سال 2020

برترین گل باشگاه آاس رم در سال 2020 گلهای برتر آاس رم
خلاصه بازی جنوا 1-3 آ اس رم سال 1399
دانلود فایل

خلاصه بازی جنوا 1-3 آ اس رم

خلاصه بازی جنوا 1 - آ اس رم 3 سری آ خلاصه بازی خلاصه بازی جنوا خلاصه بازی آاس رم جنوا - آاس رم 1399/08/18 17:30 - ایتالیا (هتریک میخیتاریان)
خلاصه بازی میلان 3-3 آاس رم سال 1399
دانلود فایل

خلاصه بازی میلان 3-3 آاس رم

خلاصه بازی میلان 3 - آاس رم 3 سری آ خلاصه بازی خلاصه بازی آث میلان خلاصه بازی آاس رم هفته پنجم سری آ| تقابل جذابی که بدون برنده به پایان رسید آث میلان - آاس رم 1399/08/05 23:15 - ایتالیا
زیباترین گل های فرانچسکو توتی برای آ اس رم سال 1399
دانلود فایل

زیباترین گل های فرانچسکو توتی برای آ اس رم

گل های فرانچسکو توتی برای آاس رم در اروپا گل های فرانچسکو توتی برای آاس رم در رقابت های اروپایی (لیگ اروپا و لیگ قهرمانان اروپا) فرانچسکو توتّی زادهه ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۶ بازیکن فوتبال پیشین اهل ایتالیا...
گلهای برتر ادین ژکو برای آ اس رم سال 1399
دانلود فایل

گلهای برتر ادین ژکو برای آ اس رم

تمام گلهای ادین ژکو در آ اس رم