0
ویژه نامه ها
حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-آمیخته چون روح در آب و گِل ماست ؛ همواره مقیم قلب ناقابل ماست(روضه پایانی) محرم 1395
دانلود فایل

حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-آمیخته چون روح در آب و گِل ماست ؛ همواره مقیم قلب ناقابل ماست(روضه پایانی)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران در شب دهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان
حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-نَفَس نَفَس زدن من به نام تو یا حسین ؛ در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم(شور) محرم 1395
دانلود فایل

حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-نَفَس نَفَس زدن من به نام تو یا حسین ؛ در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم(شور)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران در شب دهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان
حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-به دست نیزه ها دادی سرت را ؛ حسینم حسینم ای حسینم(واحد) محرم 1395
دانلود فایل

حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-به دست نیزه ها دادی سرت را ؛ حسینم حسینم ای حسینم(واحد)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران در شب دهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان
حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-این همه راه دویدم ز پی دلدارم ؛ به امیدی که درین دشت برادر دارم(واحد) محرم 1395
دانلود فایل

حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-این همه راه دویدم ز پی دلدارم ؛ به امیدی که درین دشت برادر دارم(واحد)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران در شب دهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان
حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-بعد از هجوم اعداء من ماندم و غم ؛ نه اکبر نه قاسم نه یار و مَحرم(واحد) محرم 1395
دانلود فایل

حاج احمد اثنی عشران- شب دهم محرم 95-بعد از هجوم اعداء من ماندم و غم ؛ نه اکبر نه قاسم نه یار و مَحرم(واحد)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران در شب دهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان
حاج احمد اثنی عشران- شب نهم محرم 95-نه از لباس کهنه ات نه از سرت شناختم ؛ تو را به بوی آشنای مادرت شناختم(روضه پایانی) محرم 1395
دانلود فایل

حاج احمد اثنی عشران- شب نهم محرم 95-نه از لباس کهنه ات نه از سرت شناختم ؛ تو را به بوی آشنای مادرت شناختم(روضه پایانی)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران و کربلایی امیر عباس ربیعی در شب نهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان
حاج احمد اثنی عشران- شب نهم محرم 95-نَفَس نَفَس زدن من به نام تو یا حسین ؛ قفس قفس همه عالم اسیر دام حسین(شور) محرم 1395
دانلود فایل

حاج احمد اثنی عشران- شب نهم محرم 95-نَفَس نَفَس زدن من به نام تو یا حسین ؛ قفس قفس همه عالم اسیر دام حسین(شور)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران و کربلایی امیر عباس ربیعی در شب نهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان
حاج احمد اثنی عشران- شب نهم محرم 95-سَمِعتُ قال خَاتَم النبیین حُسَيْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ و کلنا عباس زینبیم(شور) محرم 1395
دانلود فایل

حاج احمد اثنی عشران- شب نهم محرم 95-سَمِعتُ قال خَاتَم النبیین حُسَيْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ و کلنا عباس زینبیم(شور)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران و کربلایی امیر عباس ربیعی در شب نهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان
حاج احمد اثنی عشران- شب نهم محرم 95-خواب دیدم درین شب غربت ؛ خواب دستی عجیبی و خون آلود(واحد) محرم 1395
دانلود فایل

حاج احمد اثنی عشران- شب نهم محرم 95-خواب دیدم درین شب غربت ؛ خواب دستی عجیبی و خون آلود(واحد)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران و کربلایی امیر عباس ربیعی در شب نهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان
کربلایی امیر عباس ربیعی- شب نهم محرم 95-حبّ الحسین هویتی، شرافتی ، شفاعتی ، قیامتی(زمینه) محرم 1395
دانلود فایل

کربلایی امیر عباس ربیعی- شب نهم محرم 95-حبّ الحسین هویتی، شرافتی ، شفاعتی ، قیامتی(زمینه)

دانلود مداحی های حاج احمد اثنی عشران و کربلایی امیر عباس ربیعی در شب نهم محرم95 در هیئت رزمندگان اسلام اصفهان