0
ویژه نامه ها
گلزنی محمدی در دیدار العربی مقابل السیلیه سال 1399
دانلود فایل

گلزنی محمدی در دیدار العربی مقابل السیلیه

گلزنی محمدی در دیدار العربی مقابل السیلیه بازیکن ایرانی العربی در دیدار مقابل السیلیه موفق به گلزنی شد.
پاس گل رضاییان در دیدار السیلیه مقابل العربی سال 1399
دانلود فایل

پاس گل رضاییان در دیدار السیلیه مقابل العربی

پاس گل رضاییان در دیدار السیلیه مقابل العربی رامین رضاییان در دیدار السیلیه مقابل العربی بر روی گل اول بازی و تیمش، پاس گل ارسال کرد.
تقدیم شادی گل رامین رضاییان به میناوند و انصاریان سال 1399
دانلود فایل

تقدیم شادی گل رامین رضاییان به میناوند و انصاریان

شادی گل رامین رضاییان به یاد میناوند و انصاریان گل اول السیلیه به الخور توسط رامین رضاییان در دقیقه 4 به ثمرر سید و بازیکن ایرانی این گل را به دو پیشکسوت فقید مهرداد میناوند و علی انصاریان تقدیم کرد..
تاثیر مهدی ترابی بر گل دوم العربی مقابل السیلیه سال 1399
دانلود فایل

تاثیر مهدی ترابی بر گل دوم العربی مقابل السیلیه

تاثیرگذاری مهدی ترابی روی گل دوم العربی مقابل السیلیه العربی مهدی ترابی تاثیرگذاری مهدی ترابی روی گل دوم العربی مقابل السیلیه