0
ویژه نامه ها
انیمیشن | دیرین دیرین / حاتم طایی انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / حاتم طایی

⭕️ دیرین دیرین 🔻این قسمت: حاتم طایی 📝حاتم طایی یکی از سخاوت‌مندترین مردان آن دوران بود که بعد از ضرب و شتمی مبسوط به دست وی چهارگوشه زمین را بوسید و از میادین سخاوت کناره‌گیری کرد.
انیمیشن | دیرین دیرین / به تو چه انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / به تو چه

⭕️ دیرین دیرین بدآموزی 🔻این قسمت: به تو چه 📝با گفتن "به تو چه؟" مانع از فضولی دیگران شوید. مخصوصا وقتی که حق با آنها باشد.
انیمیشن | دیرین دیرین / کولر قاضی انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / کولر قاضی

⭕️ دیرین دیرین 🔻این قسمت: کولر قاضی 📝آیا کرونا یک دسیسه از طرف باباها برای کم کردن کولر ماست؟ پاسخ منفی است! به ادله کولر قاضی گوش کنید!
انیمیشن | دیرین دیرین / سوءتفاهم انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / سوءتفاهم

⭕️ دیرین دیرین 🔻این قسمت: سوءتفاهم 📝اگر کرونا گرفتید و خوب شدید سعی کنید تلویزیون اهدا کنید تا دیگران کرونا نگیرند!
انیمیشن | دیرین دیرین / ادب انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / ادب

⭕️ دیرین دیرین بی تفاوت نباشیم 🔻این قسمت: ادب 📝در محیط‌های خصوصی که هنر نیست ... در محیط‌های عمومی فحاشی کنیم تا حساب کار دست همه بیاید.
انیمیشن | دیرین دیرین / اخبار رپ نه انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / اخبار رپ نه

🎧 دیرین دیرین رپ موزیکال 🔻این قسمت: اخبار رپ نه 📝در حال حاضر مهمترین دغدغه شما کدام گزینه است؟ الف) مستاجر هستم / خونه ۲۵ متری ب) پشت‌بوم خواب هستم / پشه ج) کارگر هستم/ حقوق معوقه د) مسئول...
انیمیشن | دیرین دیرین / بنجامین و باتن انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / بنجامین و باتن

⭕️ دیرین دیرین 🔻این قسمت: بنجامین و باتن 📝بتن تو ساختمون خیلی مهمه تا حدی که وی نصیحتش رو برد تو فضای آپوکالیپطور!
انیمیشن | دیرین دیرین / سر تو گوشی انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / سر تو گوشی

⭕️ دیرین دیرین بدآموزی 🔻این قسمت: سر تو گوشی 📝در هنگام صحبت دیگران سرمان را توی گوشی کنیم و اهمیت ندهیم.
انیمیشن | دیرین دیرین / کیوبیدن انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / کیوبیدن

⭕️ دیرین دیرین خوب باشیم 🔻این قسمت: کیوبیدن 🔸ایول دمت گرم همین کارو می‌کنم!
انیمیشن | دیرین دیرین / حیات وحشیانه انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / حیات وحشیانه

🌶 دیرین دیرین دوشنبه تند 🔻این قسمت: حیات وحشیانه 📝چه کار کنیم تا مسئولان فاسد نشوند؟ الف) بسته‌بندی کنیم بذاریم تو فریزر ب) کنسرو کنیم درش رو ببندیم. ج) از میکروب‌ها خواهش کنیم تا با رشوه...