0
ویژه نامه ها
انیمیشن | دیرین دیرین / شلوار به سر انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / شلوار به سر

⭕️ دیرین دیرین 🔻این قسمت: شلوار به سر 📝نکته این قسمت در کدام گزینه آمده؟ الف) با آرامش از خانه خارج شویم. ب) با متانت راه بریم. ج) برای سقوط کردن عجله نکنیم. د) هیچوقت شلوار روی سرمان...
انیمیشن | دیرین دیرین / حاتم طایی انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / حاتم طایی

⭕️ دیرین دیرین 🔻این قسمت: حاتم طایی 📝حاتم طایی یکی از سخاوت‌مندترین مردان آن دوران بود که بعد از ضرب و شتمی مبسوط به دست وی چهارگوشه زمین را بوسید و از میادین سخاوت کناره‌گیری کرد.
انیمیشن | دیرین دیرین / به تو چه انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / به تو چه

⭕️ دیرین دیرین بدآموزی 🔻این قسمت: به تو چه 📝با گفتن "به تو چه؟" مانع از فضولی دیگران شوید. مخصوصا وقتی که حق با آنها باشد.
انیمیشن | دیرین دیرین / کولر قاضی انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / کولر قاضی

⭕️ دیرین دیرین 🔻این قسمت: کولر قاضی 📝آیا کرونا یک دسیسه از طرف باباها برای کم کردن کولر ماست؟ پاسخ منفی است! به ادله کولر قاضی گوش کنید!
انیمیشن | دیرین دیرین / سوءتفاهم انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / سوءتفاهم

⭕️ دیرین دیرین 🔻این قسمت: سوءتفاهم 📝اگر کرونا گرفتید و خوب شدید سعی کنید تلویزیون اهدا کنید تا دیگران کرونا نگیرند!
انیمیشن | دیرین دیرین / ادب انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / ادب

⭕️ دیرین دیرین بی تفاوت نباشیم 🔻این قسمت: ادب 📝در محیط‌های خصوصی که هنر نیست ... در محیط‌های عمومی فحاشی کنیم تا حساب کار دست همه بیاید.
انیمیشن | دیرین دیرین / اخبار رپ نه انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / اخبار رپ نه

🎧 دیرین دیرین رپ موزیکال 🔻این قسمت: اخبار رپ نه 📝در حال حاضر مهمترین دغدغه شما کدام گزینه است؟ الف) مستاجر هستم / خونه ۲۵ متری ب) پشت‌بوم خواب هستم / پشه ج) کارگر هستم/ حقوق معوقه د) مسئول...
انیمیشن | دیرین دیرین / بنجامین و باتن انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / بنجامین و باتن

⭕️ دیرین دیرین 🔻این قسمت: بنجامین و باتن 📝بتن تو ساختمون خیلی مهمه تا حدی که وی نصیحتش رو برد تو فضای آپوکالیپطور!
انیمیشن | دیرین دیرین / سر تو گوشی انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / سر تو گوشی

⭕️ دیرین دیرین بدآموزی 🔻این قسمت: سر تو گوشی 📝در هنگام صحبت دیگران سرمان را توی گوشی کنیم و اهمیت ندهیم.
انیمیشن | دیرین دیرین / کیوبیدن انيميشن هاي كوتاه

انیمیشن | دیرین دیرین / کیوبیدن

⭕️ دیرین دیرین خوب باشیم 🔻این قسمت: کیوبیدن 🔸ایول دمت گرم همین کارو می‌کنم!