0
ویژه نامه ها
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت بیست و دوم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت بیست و دوم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: مهرانگیز اخوی قصه گو
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت بیست و یکم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت بیست و یکم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: علیرضا زمانی و علیرضا...
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت بیستم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت بیستم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: دکتر علیرضا یارقلی پژوهشگر...
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت نوزدهم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت نوزدهم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: محمد آزین فعال حوزه آموزش
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت هجدهم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت هجدهم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: مریم سعادت بازیگر
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت هفدهم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت هفدهم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: شراره حقیریان کارشناس...
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت شانزدهم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت شانزدهم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: محمد آزین فعال حوزه آموزش
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت پانزدهم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت پانزدهم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: محمد آزین فعال حوزه آموزش
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت چهاردهم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت چهاردهم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: غزاله مکرم فیزیو تراپیست...
برنامه قاچ | سری جدید، قسمت سیزدهم برنامه قاچ
دانلود فایل

برنامه قاچ | سری جدید، قسمت سیزدهم

برنامه قاچ که از برنامه خندوانه مشتق شده است شنبه تا سه شنبه از شبکه نسیم پخش شود. در این برنامه کاراکترهای برنامه خندوانه به همراه جناب خان حضور خواهند داشت. این برنامه با حضور: محمدرضا احمدی گزارشگر...