0
ویژه نامه ها
چهره‌های سرشناس جهان از قرآن چه می‌گویند!؟ کلیپ خبری
دانلود فایل

چهره‌های سرشناس جهان از قرآن چه می‌گویند!؟

چهره‌های سرشناس تاریخ جهان از قرآن چه می‌گویند!؟
موفق‌ترین تک تیرانداز تاریخ جهان کیست کلیپ خبری
دانلود فایل

موفق‌ترین تک تیرانداز تاریخ جهان کیست

شهید عبدالرسول زرین یکی از رزمندگان غیور کشورمان بود که رکورددار دلاوری و شجاعت در جهان است.
برنامه دوران/ قسمت 22؛ انقلاب الجزایر، تصویری مجموعه برنامه دوران
دانلود فایل

برنامه دوران/ قسمت 22؛ انقلاب الجزایر، تصویری

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 22؛ انقلاب الجزایر، صوتی مجموعه برنامه دوران
دانلود فایل

برنامه دوران/ قسمت 22؛ انقلاب الجزایر، صوتی

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 21؛ انقلاب کوبا، تصویری مجموعه برنامه دوران
دانلود فایل

برنامه دوران/ قسمت 21؛ انقلاب کوبا، تصویری

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 21؛ انقلاب کوبا، صوتی مجموعه برنامه دوران
دانلود فایل

برنامه دوران/ قسمت 21؛ انقلاب کوبا، صوتی

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 20؛ انقلاب کره، تصویری مجموعه برنامه دوران
دانلود فایل

برنامه دوران/ قسمت 20؛ انقلاب کره، تصویری

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 20؛ انقلاب کره، صوتی مجموعه برنامه دوران
دانلود فایل

برنامه دوران/ قسمت 20؛ انقلاب کره، صوتی

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 19؛ انقلاب چین 2، تصویری مجموعه برنامه دوران
دانلود فایل

برنامه دوران/ قسمت 19؛ انقلاب چین 2، تصویری

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...
برنامه دوران/ قسمت 19؛ انقلاب چین 2، صوتی مجموعه برنامه دوران
دانلود فایل

برنامه دوران/ قسمت 19؛ انقلاب چین 2، صوتی

«دوران» نام مجموعه تلویزیونی است که جمعه ها پخش می شود، برنامه ای گفت وگو محور با موضوع واکاوی و تبارشناسی انقلاب ها در دنیا، که با حضور دکتر مجید شاه حسینی و اساتید و دانشجویان رشته های علوم سیاسی و جامعه...