0
ویژه نامه ها
تلاوت آیه 33 سوره فصلت توسط استاد حامد شاکرنژاد حامد شاکرنژاد
دانلود فایل

تلاوت آیه 33 سوره فصلت توسط استاد حامد شاکرنژاد

تلاوت آیه 33 سوره فصلت توسط استاد حامد شاکرنژاد وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ
تلاوت آیه 12-14 سوره زمر/ حامد شاکرنژاد حامد شاکرنژاد
دانلود فایل

تلاوت آیه 12-14 سوره زمر/ حامد شاکرنژاد

تلاوت آیه 12-14 سوره زمر توسط استاد حامد شاکرنژاد
فراز زیبای آیه 35 سوره مبارکه نور/ محمود شحات انور محمود شحات انور
دانلود فایل

فراز زیبای آیه 35 سوره مبارکه نور/ محمود شحات انور

فراز زیبای آیه 35 سوره مبارکه نور توسط محمود شحات انور
فراز زیبای سوره ق/ استاد مصطفی اسماعیل مصطفی اسماعیل
دانلود فایل

فراز زیبای سوره ق/ استاد مصطفی اسماعیل

فراز زیبای تلاوت آیات ابتدایی سوره ق توسط استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت آیات 37-41 سوره نازعات/ استاد مصطفی اسماعیل مصطفی اسماعیل
دانلود فایل

تلاوت آیات 37-41 سوره نازعات/ استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت آیات 37-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
فراز زیبای تلاوت آیه 12 سوره فاطر/ استاد عبدالباسط عبدالباسط محمد عبدالصمد
دانلود فایل

فراز زیبای تلاوت آیه 12 سوره فاطر/ استاد عبدالباسط

فراز زیبای تلاوت آیه 12 سوره فاطر با صدای استاد عبدالباسط
تلاوت آیه 33 سوره آل عمران/ استاد غلوش راغب مصطفی غلوش
دانلود فایل

تلاوت آیه 33 سوره آل عمران/ استاد غلوش

تلاوت آیه 33 سوره آل عمران با صدای استاد غلوش
فراز زیبای آیه 8-9 سوره مبارکه یوسف/ عبدالباسط عبدالباسط محمد عبدالصمد
دانلود فایل

فراز زیبای آیه 8-9 سوره مبارکه یوسف/ عبدالباسط

فراز زیبای آیه 8-9 سوره مبارکه یوسف توسط استاد عبدالباسط
تلاوت زیبای آیه 15 سوره فاطر/ استاد عبدالباسط عبدالباسط محمد عبدالصمد
دانلود فایل

تلاوت زیبای آیه 15 سوره فاطر/ استاد عبدالباسط

تلاوت زیبای آیه 15 سوره فاطر توسط استاد عبدالباسط
فراز زیبای آیات 160-161 سوره انعام/ استاد غلوش راغب مصطفی غلوش
دانلود فایل

فراز زیبای آیات 160-161 سوره انعام/ استاد غلوش

فراز زیبای تلاوت آیات 160-161 سوره انعام توسط استاد غلوش