0
ویژه نامه ها
مداحی محرم 98/ گرجی: گدای اهل البیتم (شور جدید) حاج محمود گرجی

مداحی محرم 98/ گرجی: گدای اهل البیتم (شور جدید)

مداحی حاج محمود گرجی شب دوم محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار
مداحی محرم 98/ گرجی: السلام محرم الحرام (تک جدید) حاج محمود گرجی

مداحی محرم 98/ گرجی: السلام محرم الحرام (تک جدید)

مداحی حاج محمود گرجی شب دوم محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار
مداحی محرم 98/ گرجی: دستمو گرفته مادر (واحد جدید) حاج محمود گرجی

مداحی محرم 98/ گرجی: دستمو گرفته مادر (واحد جدید)

مداحی حاج محمود گرجی شب دوم محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار
مداحی محرم 98/ گرجی: ای حضرت عشق جانان منی (شور جدید) حاج محمود گرجی

مداحی محرم 98/ گرجی: ای حضرت عشق جانان منی (شور جدید)

مداحی حاج محمود گرجی شب دوم محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار
مداحی محرم 98/ گرجی: با صد جلالت و عزت و (زمینه جدید) حاج محمود گرجی

مداحی محرم 98/ گرجی: با صد جلالت و عزت و (زمینه جدید)

مداحی حاج محمود گرجی شب دوم محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار
مداحی محرم 98/ گرجی: خوابم نمی بره تا ندم آقا بهت سلام (پیش زمینه) حاج محمود گرجی

مداحی محرم 98/ گرجی: خوابم نمی بره تا ندم آقا بهت سلام (پیش زمینه)

مداحی حاج محمود گرجی شب دوم محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار
مداحی محرم 98/ گرجی: تا که فرمود رسیدیم علمدار کوبید (روضه) حاج محمود گرجی

مداحی محرم 98/ گرجی: تا که فرمود رسیدیم علمدار کوبید (روضه)

مداحی حاج محمود گرجی شب دوم محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار
مداحی محرم 98/ گرجی: تو خدایی و همش آویخت عالم گریه کرد (مناجات) حاج محمود گرجی

مداحی محرم 98/ گرجی: تو خدایی و همش آویخت عالم گریه کرد (مناجات)

مداحی حاج محمود گرجی شب دوم محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار
مداحی شب اول محرم98/ گرجی: یا محول الاحوالم حسین (شور) تیموری حاج محمود گرجی

مداحی شب اول محرم98/ گرجی: یا محول الاحوالم حسین (شور) تیموری

مداحی حاج محمود گرجی شب اول محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار
مداحی شب اول محرم98/ گرجی: با من ابی عبدالله (شور جدید) حاج محمود گرجی

مداحی شب اول محرم98/ گرجی: با من ابی عبدالله (شور جدید)

مداحی حاج محمود گرجی شب اول محرم الحرام سال 1398 هیات کربلاییها فریدونکنار