0
ویژه نامه ها
احکام وقف | نوع وقف سایر سخنران‌ها
دانلود فایل

احکام وقف | نوع وقف

احکام وقف | نوع وقف حجت الاسلام و المسلمین ایزدی کارشناس وقف پخش شده در شبکه خراسان رضوی
احکام وقف |  نیت در وقف سایر سخنران‌ها
دانلود فایل

احکام وقف | نیت در وقف

احکام وقف | نیت در وقف حجت الاسلام و المسلمین ایزدی کارشناس وقف پخش شده در شبکه خراسان رضوی
احکام وقف | تعریف وقف سایر سخنران‌ها
دانلود فایل

احکام وقف | تعریف وقف

احکام وقف | تعریف وقف حجت الاسلام و المسلمین ایزدی کارشناس وقف پخش شده در شبکه خراسان رضوی
احکام وقف | آثار و اهمیت وقف سایر سخنران‌ها
دانلود فایل

احکام وقف | آثار و اهمیت وقف

احکام وقف | آثار و اهمیت وقف حجت الاسلام و المسلمین ایزدی کارشناس وقف پخش شده در شبکه خراسان رضوی