0
ویژه نامه ها
مداحی جلسات هفتگی1399/ خلج: افتاده بین قتلگاه تو چنگ کینه سپاه سال 1399

مداحی جلسات هفتگی1399/ خلج: افتاده بین قتلگاه تو چنگ کینه سپاه

مداحی جلسات هفتگی حاج حسن خلج روضه خرداد 1399
مداحی جلسات هفتگی1399/ خلج: روضه حضرت زهرا سلام الله علیها سال 1399

مداحی جلسات هفتگی1399/ خلج: روضه حضرت زهرا سلام الله علیها

مداحی جلسات هفتگی حاج حسن خلج روضه حضرت زهرا سلام الله علیها خرداد 1399
مداحی جلسات هفتگی1399/ خلج: که را به غیر تو از تو بخواهم ای بانو سال 1399

مداحی جلسات هفتگی1399/ خلج: که را به غیر تو از تو بخواهم ای بانو

مداحی جلسات هفتگی حاج حسن خلج روضه حضرت زهرا سلام الله علیها خرداد 1399
ما سامرا نرفته گدای تو می شویم/ حسن خلج سال 1398

ما سامرا نرفته گدای تو می شویم/ حسن خلج

مداحی شهادت امام هادی(علیه السلام) توسط حاج حسن خلج
مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: ز دست رفته شکیبم سال 1398

مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: ز دست رفته شکیبم

مداحی شهادت امام هادی(علیه السلام) توسط حاج حسن خلج
مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: چشمهایت فرات دلتنگی سال 1398

مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: چشمهایت فرات دلتنگی

مداحی شهادت امام هادی(علیه السلام) توسط حاج حسن خلج
مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: به غیر وادی عشق تو نیست وادی ما سال 1398

مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: به غیر وادی عشق تو نیست وادی ما

مداحی شهادت امام هادی(علیه السلام) توسط حاج حسن خلج
مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: به درگاهت ای لطف محض آمدم سال 1398

مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: به درگاهت ای لطف محض آمدم

مداحی شهادت امام هادی(علیه السلام) توسط حاج حسن خلج
مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: آسمان را آه جانسوزت ز پا انداخته سال 1398

مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: آسمان را آه جانسوزت ز پا انداخته

مداحی شهادت امام هادی(علیه السلام) توسط حاج حسن خلج
مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: هر چند بین راه شما را کشید و برد سال 1398

مداحی شهادت امام هادی(ع)/ خلج: هر چند بین راه شما را کشید و برد

مداحی شهادت امام هادی(علیه السلام) توسط حاج حسن خلج