0
ویژه نامه ها
این قوم که فارغ زجهان گذرانند/ فخری حسین فخری
دانلود فایل

این قوم که فارغ زجهان گذرانند/ فخری

مداحی حسین فخری « این قوم که خارج ز جهان گذرانند. این قوم که فارغ ز جهان گذرانند دیریست که از جام بلا در کشانند هر چند که در عشق و جنون»
در کنار خیمه گاه آل عصمت/ حسین فخری حسین فخری
دانلود فایل

در کنار خیمه گاه آل عصمت/ حسین فخری

مداحی حسین فخری «در کنار خیمه گاه آل عصمت با قلم با دفتر وجوهر بگریم. با زمین کربلا با سنگ وصحرا هی بریزم»
حسین فخری: آن شب شب نوشیدن جام ولا بود/ شب عاشورا 98 حسین فخری
دانلود فایل

حسین فخری: آن شب شب نوشیدن جام ولا بود/ شب عاشورا 98

حسین فخری آن شب شب نوشیدن جام ولا بود شب عاشورا 98 مسجد جامع خرمشهر
مداحی قدیمی و زیبای حسین فخری به سبک جنوبی حسین فخری
دانلود فایل

مداحی قدیمی و زیبای حسین فخری به سبک جنوبی

مداحی قدیمی و زیبای حسین فخری به سبک جنوبی
حاج حسین فخری - این یار یارکیست که دل ز یار می برد - مسجد نبی کوی باهنر اهواز حسین فخری
دانلود فایل

حاج حسین فخری - این یار یارکیست که دل ز یار می برد - مسجد نبی کوی باهنر اهواز

حاج حسین فخری - این یار یارکیست که دل ز یار می برد - مسجد نبی کوی باهنر اهواز
مرثیه -شعر- او می برید و من میبریدم سال 1384
دانلود فایل

مرثیه -شعر- او می برید و من میبریدم

سینه زنی - محرم
واحد - سوز و آه و ناله ام سال 1384
دانلود فایل

واحد - سوز و آه و ناله ام

سینه زنی - محرم
تک ضرب واحد- دل پریشانم سال 1384
دانلود فایل

تک ضرب واحد- دل پریشانم

سینه زنی - محرم
تک ضرب واحد-بوسه احمر سال 1384
دانلود فایل

تک ضرب واحد-بوسه احمر

سینه زنی - محرم
تک ضرب واحد-سرت بر نیزه سال 1384
دانلود فایل

تک ضرب واحد-سرت بر نیزه

سینه زنی - محرم