0
ویژه نامه ها
هجوم ملخ صحرایی به نیکشهر کلیپ خبری
دانلود فایل

هجوم ملخ صحرایی به نیکشهر

🎥 هجوم ملخ صحرایی به نیکشهر مقابله با این آفت نیازمند عزم ملی است
هجوم دوباره ملخ‌ها به ایران کلیپ خبری
دانلود فایل

هجوم دوباره ملخ‌ها به ایران

هجوم دوباره ملخ‌ها به ایران روستای «بمرود» شهرستان زیرکوه
حمله ملخ ها به جنوب ایران کلیپ خبری
دانلود فایل

حمله ملخ ها به جنوب ایران

ورود دوباره گله های بزرگ ملخ به جنوب ایران ملخ های مهاجر دوباره به ایران بازگشته اند، برآورد شده است که جمعیت گله های آنها سه برابر مرحله قبلی در ابتدای سال است؛ سازمان حفظ نباتات برای اینکه به مزارع...
آخرین وضعیت کنترل ملخ‌های صحرایی در هرمزگان کلیپ خبری
دانلود فایل

آخرین وضعیت کنترل ملخ‌های صحرایی در هرمزگان

شش استان جنوبی کشور از هفته پیش تاکنون درگیر هجوم ملخ های مهاجر هستند و استان هرمزگان بیشتر از سایر نقاط با آن درگیر است. اوایل بهمن سال گذشته اولین گزارش احتمال حمله ملخ صحرایی به کشور از سوی فائو دریافت...