0
ویژه نامه ها
وقف برای علم و اشتغال جامعه را رشد می دهد | حجت الاسلام خاموشی سایر سخنران‌ها
دانلود فایل

وقف برای علم و اشتغال جامعه را رشد می دهد | حجت الاسلام خاموشی

سخنان حجت الاسلام و المسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف کشور در برنامه دستان آسمان شبکه یک سیما در مورد وقف، بازخوانی خدمات وقف و نقش وقف در فرهنگ سازی با اشاره به وقف بزرگ ربع رشیدی می پردازند
وقف بهترین راه برای گره گشایی و زدودن غم از دل مومن است | حجت الاسلام اسکندری سایر سخنران‌ها
دانلود فایل

وقف بهترین راه برای گره گشایی و زدودن غم از دل مومن است | حجت الاسلام اسکندری

سخنان مهم حجت الاسلام و المسلمین اسکندری مدیر کل اوقاف استان قم در شبکه یک سیما در روز شهادت امام رضا (ع) در مورد وقف
دستان آسمان | حجت الاسلام جلالی تلویزیون
دانلود فایل

دستان آسمان | حجت الاسلام جلالی

دستان آسمان | حجت الاسلام جلالی مدیرکل اوقاف استان کرمان دستان آسمان با موضوع اهمیت وقف و تاثیرات آن برنامه دستان آسمان کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که در 30 قسمت 60 دقیقه ای تهیه شده است که...
دستان آسمان | حجت الاسلام حسین مهدیان تلویزیون
دانلود فایل

دستان آسمان | حجت الاسلام حسین مهدیان

دستان آسمان | حجت الاسلام حسین مهدیان مدیرکل اوقاف استان هرمزگان دستان آسمان با موضوع اهمیت وقف و تاثیرات آن برنامه دستان آسمان کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که در 30 قسمت 60 دقیقه ای تهیه شده...
دستان آسمان | حجت الاسلام حیدری تلویزیون
دانلود فایل

دستان آسمان | حجت الاسلام حیدری

دستان آسمان | حجت الاسلام حیدری مدیرکل اوقاف استان مازندران دستان آسمان با موضوع اهمیت وقف و تاثیرات آن برنامه دستان آسمان کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که در 30 قسمت 60 دقیقه ای تهیه شده است...
دستان آسمان | حجت الاسلام مختار کرمی تلویزیون
دانلود فایل

دستان آسمان | حجت الاسلام مختار کرمی

دستان آسمان | حجت الاسلام مختار کرمی مدیرکل اوقاف استان زنجان دستان آسمان با موضوع اهمیت وقف و تاثیرات آن برنامه دستان آسمان کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که در 30 قسمت 60 دقیقه ای تهیه شده است...
دستان آسمان | دکتر عبداللهی تلویزیون
دانلود فایل

دستان آسمان | دکتر عبداللهی

دستان آسمان | دکتر عبداللهی مدیرکل اوقاف استان تهران دستان آسمان با موضوع اهمیت وقف و تاثیرات آن برنامه دستان آسمان کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که در 30 قسمت 60 دقیقه ای تهیه شده است که هربار...
دستان آسمان | حجت الاسلام سلیمانی تلویزیون
دانلود فایل

دستان آسمان | حجت الاسلام سلیمانی

دستان آسمان | حجت الاسلام سلیمانی مدیرکل اوقاف استان گلستان دستان آسمان با موضوع اهمیت وقف و تاثیرات آن برنامه دستان آسمان کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که در 30 قسمت 60 دقیقه ای تهیه شده است...
دستان آسمان | حجت الاسلام جنتی پور تلویزیون
دانلود فایل

دستان آسمان | حجت الاسلام جنتی پور

دستان آسمان | حجت الاسلام جنتی پور مدیرکل اوقاف استان کهگلویه و بویراحمد دستان آسمان با موضوع اهمیت وقف و تاثیرات آن برنامه دستان آسمان کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که در 30 قسمت 60 دقیقه ای...
دستان آسمان | حجت الاسلام حسن امیری تلویزیون
دانلود فایل

دستان آسمان | حجت الاسلام حسن امیری

دستان آسمان | حجت الاسلام حسن امیری مدیرکل اوقاف استان چهارمحال و بختیاری دستان آسمان با موضوع اهمیت وقف و تاثیرات آن برنامه دستان آسمان کاری از گروه معارف شبکه یک سیماست که در 30 قسمت 60 دقیقه ای...